Zamyslenie na deň 14.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 3,1-15

„1 Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: 2 Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené; 3 čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i čas stavať; 4 čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa; 5 čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; 6 čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať; 7 čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť. 8 Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. 9 Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že sa namáha? 10 Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. 11 Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. 12 Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. 13 Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. 14 Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli. 15 Čo je, bolo už dávno, čo sa má stať, už dávno bolo; a Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo.“


Večnosť. Všetko má svoj čas. To platí pre každého človeka – veriaceho i neveriaceho. Je čas, kedy vo svojom živote prežívaš dobré, príjemné, radostné dni, týždne, mesiace, ba i roky. Ale je aj čas, kedy veci, ktoré sa ti dejú, nie sú príjemné. Prichádza choroba, bolesť, trápenie, nezhody, opovrhnutie… Čokoľvek, čo dnes prežívaš, má svoj vymedzený čas. Za dobré, príjemné a radostné ďakuj a chváľ Pána! Ťažké a bolestné veci zlož pod kríž Pána Ježiša! On aj za to už dávno zomrel. Ježiš má riešenie pre každý z tvojich problémov. – – Boh pri stvorení vložil do srdca človeka túžbu po večnosti. Možno tu budeš žiť 80, 90 alebo 100 a viac rokov, ale raz príde koniec tvojho pozemského života. Čo bude s tebou potom? Kam pôjdeš? Sú len dve cesty – večný život, alebo večná smrť. Máš dnes istotu spasenia? Božie Slovo hovorí jasne: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie“ (Rim 10,9-11). Prosím, zastav sa teraz a premýšľaj nad svojou večnosťou! Dnes je čas milosti.
Autor: Slávka Jankurová
Pieseň: ES 694


Predivne dokáž Svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu. Žalm 17,7

Či by sa Boh nezastal Svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu? Lukáš 18, 7


1.Korintským 7,17-24 :: Modlíme sa za: Krupina (Ho)