Zamyslenie na deň 16.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 40,34-38

34  Potom oblak zakryl svätostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok.   35  Mojžiš nemohol vojsť do svätostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok.   36  Ale keď sa oblak zdvihol sponad príbytku, Izraelci sa na každej svojej zastávke vyberali na cestu.   37  Ak sa však oblak nezdvihol, nepohli sa až do dňa, kým sa nezdvihol;   38  Lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania.


Božia prítomnosť. Keď učím náboženstvo, máme aj tému, ako viedol Pán Boh Izraelitov putovaním na púšti. Cez deň to bolo v oblakovom stĺpe a v noci v ohnivom stĺpe. Deti si to vedia predstaviť aj na základe obrázkov, ktoré si vymaľujeme. Pán Boh bol Izraelitom viditeľne prítomný Svojou slávou, ktorá prešla na svätostánok a zotrvávala tam, čím je vyjadrená prítomnosť Božej slávy aj pri bohoslužbe. Viditeľnosť Božej slávy, Božia prítomnosť a vedenie je zrejmé a dobre všetkému rozumejú aj deti. Božia prítomnosť je dnes iná. Pán Ježiš je prítomný Duchom Svätým. Svojím spôsobom je Božia prítomnosť viditeľná skrze posvätenie. Na náboženstve so staršími sa učíme, že posvätenie je viditeľné v skutkoch lásky, ktoré nám dáva Pán Ježiš konať. Napríklad pomôžem rodičom bez rozkazovania – na popud Ducha Svätého… Tak nesiem svedectvo o Pánovi Ježišovi, o Božej prítomnosti a môžu to pozorovať aj moji rodičia. Ako keby zažiaril Boží oblakový či ohnivý stĺp. Na jednej strane máme my, kresťania, Ducha Svätého, ktorý nás posväcuje a na druhej strane nás Mojžiš učí aj o neustálej Božej prítomnosti. Pán Ježiš sa k nám sklonil vo veľkej láske, lebo nám zasľúbil Ducha Svätého, ktorý nás neopustí a bude s nami vo dne i v noci počas celého nášho života. Bohu vďaka!
Autor: Michal Findra
Pieseň: ES 237


Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia! Jeremiáš 16,19

Keď Jairos uzrel Ježiša, padol Mu k nohám a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. A Ježiša šiel s ním. Marek 5,22-24


ZJAVENIE JÁNA 19,4-9 :: MODLÍME SA ZA: KŠINNÁ (PO)