Zamyslenie na deň 15.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 9,6-13

6 Ale to neznamená, že slovo Božie vyšlo nazmar. Lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela; 7 ani deťmi nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým; ale: Tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojím potomstvom. 8 To znamená: nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo (Abrahámovo). 9 Lebo toto je slovo zasľúbenia: O tomto čase (o rok) prídem a Sára bude mať syna. 10 A nielen to, ale aj keď Rebeka bola tehotná od jedného (muža), Izáka, nášho otca, 11 a keď sa jej ešte nenarodili (synovia), ani nespravili nič dobré ani zlé, aby zostala v platnosti rada Božia, tá podľa vyvolenia 12 a závislá od Toho, ktorý povoláva, a nie od skutkov, bolo jej povedané: Starší bude slúžiť mladšiemu, 13 ako je napísané: Jákoba som si zamiloval, Ezava však znenávidel.


Nie deťmi podľa tela, ale deťmi podľa zasľúbenia! Pavol píše, že Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela, že deťmi (Božími) nie sú biologickí potomkovia Abraháma, ale tí, čo „sú z Izáka“, a teda deti zasľúbenia. Ako znie zasľúbenie? Jednoducho: Sára bude mať syna! Čo znamená byť „dieťaťom zasľúbenia“? – – Stále to učím moje deti a nie a nie ich to naučiť. Hovorím im: Áno, dám ti keksík. To je zasľúbenie. A čo oni na to? Ako by som to ani nepovedal, stále dookola opakujú „chcem keksík“, až do chvíle, kým ho nedržia v ruke. Väčšinou neveria zasľúbeniu, reagujú podľa tela (mám keksík v ruke, alebo nemám) a nie podľa prísľubu. Zasľúbenie im nestačí. Neveria. – – Izák je predobrazom aj dnešných vecí. Izák podľa tela nebol možný. Izák sa mohol stať skutočnosťou iba vierou. Vierou v nemožné. Vierou v Božie Slovo. Deťmi zasľúbenia sú tí, ktorí veria Božiemu Slovu. A to sa vierou stáva reálnym, dokonca hmatateľným. – – Platilo to aj v Ježišovej dobe. Napríklad o farizejoch, ktorí sa podľa tela možno zdali Božími deťmi, no napriek tomu im Ježiš povedal, že sú deťmi diabla (Jn 8,44). A platí to aj dnes. Nie je kresťanom ten, kto sa tak javí podľa tela (vyzerá tak, alebo má taký slovník). Božím dieťaťom je ten, kto verí Bohu. Kto verí aj tomu, čo je telu nemožné. Kto verí za hranice vlastného rozumu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že máš pre nás tak úžasnú vec. Možnosť byť Tvojimi deťmi. Odpusť, že tomu nevieme poriadne veriť a tak robíme veci, ktoré sa Ti nepáčia, alebo Ti nedôverujeme. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Jozef Grexa ml.


Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Ezechiel 36,26

Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Rímskym 6,18


1.Korintským 2,6-10 :: Modlíme sa za: Jasenová (Lo)