Zamyslenie na deň 14.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 17,20-37

20 Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 21 Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! 22 A učeníkom povedal: Prídu dni, že si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 A povedia vám: Ajhľa, tam, ajhľa, tu! Nechoďte, ani sa nezháňajte (za ním). 24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zasvieti od jedných končín pod nebom po druhé končiny pod nebom, tak bude Syn človeka v svoj deň; 25 ale prv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna človeka. 27 Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Nóach vošiel do korábu; prišla potopa a zahubila všetkých. 28 Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali, stavali, 29 a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých: 30 tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31 Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal, a kto na poli, nech sa tiež nevracia. 32 Pamätajte na Lótovu ženu. 33 Kto si hľadí zachovať život, stratí ho, a kto ho stratí, zachová si ho. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednom lôžku; jeden bude vzatý, druhý ostane. 35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá ostane. 36 Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý, druhý ostane. 37 Odpovedali Mu: Kde, Pane? A On im riekol: Kde bude telo, tam sa zhromaždia i supy.


Kráľovstvo Božie. Okolnosti okolo Druhého Príchodu Pána Ježiša sú veľmi záhadné a plné otáznikov. Pre mňa samú je to často mätúce. Ako to, že ešte stále neprišiel? Kedy to bude a za akých okolností? Aké to bude v nebi? Je veľmi dôležité nad tým premýšľať, byť stále pripravený a čakať. Môže však hroziť nebezpečenstvo, že náš život investujeme iba do čakania. Pán Ježiš však hovorí zarážajúcu vec: Nebeské kráľovstvo je už tu a teraz. Je už medzi nami. On sám nám ho vydobyl Svojím umučením na kríži, porazil tak smrť, diabla a jeho mocnosti. Priestor sveta je síce ešte stále nainfikovaný hriechom, pokazený zbraňami toho zlého, no jeho podstata už patrí Ježišovi. Jeho vzkriesením Mu bolo podriadené všetko, On sa stal hlavou celého sveta a táto skutočnosť sa už nikdy nezmení. Nie je to úžasná správa? Nemusíme už bezducho čakať na Jeho Druhý Príchod, lebo už teraz máme možnosť v Jeho autorite budovať Jeho Kráľovstvo, bojovať proti diablovým úkladom. A môžeme začať už dnes. Od seba. Poďme sa Mu v dnešný deň znova podriadiť! Odovzdajme tomuto Kráľovi kráľov celý svoj život! Máš vo svojom srdci ešte niečo konkrétne, čo Mu nepatrí? Vlož to ešte dnes do Jeho rúk! Stratiť svoj starý život pre Neho je najlepšia investícia, ktorú kedy urobíš. Paradoxne si ho tým zachováš.
Autor: Lenka Liptáková
Pieseň: ES 540


To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. 5.Mojžišova 30,14

Zástupy sa spytovali Jána: Čo teda robiť? Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. Lukáš 3,10-11


Matúš 14,22-33 :: MODLÍME SA ZA: Stredné Plachtince (No)