Zamyslenie na deň 14.9.2023

Matúš 16,24-28

24 Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. 28 Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.“


Pre čo stratiť svoj život? Po Ježišových predpovediach o Jeho utrpení, smrti a vzkriesení sa Pán a Majster obracia na Svojich učeníkov s požiadavkou, aby Ho nasledovali. Pozýva ich zomrieť hriešnemu svetu, stratiť svoj život pre Neho a zároveň – ako protihodnotu – nájsť v Ňom skutočný život. Neviem, do akej miery učeníci chápali tieto slová. Dôležité však je, ako im rozumieme my dnes. Dokážeme každodenne brať svoj kríž na seba a nasledovať Ho? Sme ochotní stratiť svoj život, aby sme zároveň našli ten skutočný? Zdá sa, že čoraz viac ľudí odmieta spoznať Ježiša Krista. Žijú tak, ako keby bol tento život všetkým, čo majú. Život je vzácny Boží dar. Žijeme ho len raz, a keď ho premárnime zbytočnosťami, nebudeme ho už môcť získať späť. Toto vedomie nám otvára nový pohľad. Pohľad na to, čo nás čaká. Pán Ježiš nás upozorňuje na budúci Súd. Pred Jeho tvárou sa v pravom svetle ukáže, do akej miery sme boli ochotní vzdať sa svojho „ja“. Pozrie sa určite aj na to, ako sme využili dary a príležitosti, ako sme zhodnotili svoje talenty, aj ako sme si plnili svoje povinnosti. A v neposlednom rade bude kritériom hodnotenia aj to, či sme sa dokázali vzdať svojho života v prospech života s Ním a v Ňom. Prosme teda aj dnes o silu Ducha Svätého, aby sme to dokázali každý deň!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám ponúkaš lepší život než je ten, ktorý máme tu, na zemi. Odpusť mi, že si nevážim Tvoj dar a žijem videním, nie vierou. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech žijem pre Večnosť a pritom už teraz – v časnosti – urobím veľa dobrého. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Jozef Pacek


Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa Ho boja. Žalmy 103,13

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo Ho prosia! Matúš 7,11


1.Kronická 29,9-18 :: Modlíme sa za: Soľ (ŠZS)