Zamyslenie na deň 14.5.2024

1.Korinťanom 8,1-6

1 Pokiaľ ide o mäso obetované modlám, vieme, že „všetci máme poznanie“. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. 2 Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. 3 Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. 4 Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť mäso obetované modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a niet iného boha, okrem toho Jedného. 5 Aj keď sú takzvaní bohovia na nebi či na zemi — akože je mnoho takých bohov a pánov —, 6 no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.


Poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. Táto múdrosť ma veľmi oslovila. Pochopil som, že keď mám len poznanie – vedomosti (gnósis), vedie ma to k pýche; až keď tomu s pomocou Božou porozumiem v Jeho láske (agapé), potom ma to vzdeláva a rastiem. Týka sa to hlavne Božích vecí: Môžem mať naštudované mnohé z Písma a prípadne to vedieť aj citovať a logicky argumentovať; ale až keď mi Pán daruje Svoju lásku (čo robí veľmi rád, ak Mu to v úprimnej pokore umožním), potom som požehnaním pre moje okolie. Potom ma On naplní Jeho bezpodmienečnou láskou a dokážem ju šíriť prirodzene a presvedčivo. – – Náš jediný Boh – Otec a jediný Pán – Ježiš Kristus mi na Nový rok 1980 (pred koncom štúdia na vysokej škole) daroval odpustenie vín a nový život s Ním. Moji spolužiaci si kvôli tomu zo mňa robili posmech. Potom sme ale spolu prišli na 6 týždňov do kasární na záverečné vojenské sústredenie. Zažili sme tam šikanovanie a nepriateľský tlak. Keď ma tam Pán aj cez to pokoril a naplnil Jeho láskou, tak tí istí posmievači stáli okolo mňa a pozorne počúvali, keď som im čítal z Písma – pritiahnutí Božou láskou. Tej rozumeli veľmi dobre. Dokonca syn nášho generála mi súkromne povedal, že by aj on chcel veriť Pánovi. – – Buďme tu pre Neho, veď On nás stvoril, vykúpil a rád nás aj posväcuje.

Modlitba: Bože náš, Ty si náš jediný Boh – Otec a jediný Pán, Ježiš Kristus. Pomôž nám Teba tak rešpektovať, ako to Ty od nás očakávaš. Naplň nás, prosím, Tvojou bezpodmienečnou láskou, aby sme mohli milovať Teba aj blížnych tak, ako by sme mali. Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Miki Lipták


Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo Ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale Jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo Ho opúšťajú. Ezdráš 8,22

Tu povedal Ježiš Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Ján 6,67


Izaiáš 41,8-14(17-20) • Modlíme sa za: Necpaly (TuS)