Zamyslenie na deň 13.5.2024

1.Korinťanom 7,25-40

25 O pannách nemám síce príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorému Pán preukázal milosrdenstvo, aby bol dôveryhodný. 26 Myslím si teda, že je dobré pre človeka — a to pre nastávajúcu núdzu —, aby zostal tak, ako je. 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si voľný? Nehľadaj si ženu. 28 Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si; a ak by sa panna vydala, nezhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť. 29 Toto teda hovorím, bratia, čas je krátky! Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, akoby nemali. 30 Tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali, čo kupujú, akoby nič nemali, a tí, 31 čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. 32 Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene, 34 a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. 35 Toto vám však hovorím na váš osoh, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôstojne a oddane venovali Pánovi bez prestania. 36 Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojmu dievčaťu, keď už dosiahne zrelý vek a patrí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmú! 37 Kto sa však pevne rozhodol vo svojom srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že sa s ňou neožení, urobí dobre. 38 Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dobre, ale kto sa neožení, koná lepšie. 39 Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. 40 Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho Ducha.


Aby sme boli bez starostí a starali sa viac o veci Pánove. Apoštol Pavel bol neženatý, a tak sa s celým nasadením staral o veci Pánove (v. 32). Na rozdiel od neho mal apoštol Peter svokru (ktorú Pán Ježiš uzdravil – Mt 8,14), takže mal aj manželku. Neopustil ju, ale zostal tak, ako bol (v. 26) – teda ženatý. Obaja slúžili Pánovi podľa svojich možností. – – Všemohúci Boh mňa pred vyše 44 rokmi vyslobodil z pasce alkoholizmu a dal sa mi poznať ako milujúci Otec. Daroval mi nový život, tak som Mu ho vďačne podriadil a aktívne som sa zapojil do kresťanskej mládežníckej práce. Bolo to ešte za socializmu a moji známi (J. Vecan, M. Hreško) boli vo väzení kvôli kresťanskej práci s mladými. Tak som si myslel, že kvôli týmto hroziacim ťažkostiam, samozrejme, radšej ostanem slobodný. Keď som sa ale na to pýtal nášho Pána, tak mi pomohol porozumieť, že mám opustiť svojich rodičov a priľnúť k svojej žene. Tak som sa pred vyše 40 rokmi oženil. Máme teraz dve veľmi šikovné a požehnané veriace dcéry: mladšia je slobodná, a tak sa (nerozpoltená) stará o veci Pánove. Staršia je už vydatá, a tak sa dobre stará hlavne o svoju rodinu. Pavel to ponecháva na slobodné rozhodnutie každého, ale uprednostňuje slobodný stav. Prízvukuje nám, že čas je krátky (v. 29) a spôsoby tohto sveta hynú (v. 31).

Modlitba: Pane náš, omilostil si Pavla a dal si mu Svojho Ducha. Tak nám on s Tvojou pomocou mohol poslúžiť dobrými radami. Pomôž aj nám Svätým Duchom rozumieť Tvojej vôli a ochotne ju plniť. Aby sme neboli ustarostení o veci tohto sveta, ale celým srdcom sa starali predovšetkým o Tvoje záležitosti. Amen.
Pieseň: ES 556
Autor: Miki Lipták

„Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha dostane odmenu,“ znie výrok Hospodina. Jeremiáš 31,16

Ježiš povedal: „Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.“ Ján 16,22


Ezechiel 11,14-20 • Modlíme sa za: Nandraž (GeS)