Zamyslenie na deň 14.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 7,17-29

17 Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. 18 Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? 19 Ešte aj to si pokladal za málo, Hospodine Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka, a to je zákon pre človeka, Hospodine Pane. 20 Čo viac má ešte Dávid hovoriť s Tebou, veď Ty poznáš svojho služobníka, Hospodine Pane. 21 Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. 22 Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba. 23 Ktorý iný národ na zemi je taký ako Tvoj ľud izraelský, ktorý si Boh šiel vykúpiť za ľud a učiniť mu meno, konajúc zaň veľké a hrozné veci: vyhnal si národ a jeho bohov spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. 24 Lebo si si upevnil svoj izraelský ľud za svoj ľud na veky. A Ty, Hospodine, stal si sa ich Bohom. 25 Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a o jeho dome, a rob, ako si hovoril. 26 A Tvoje meno bude zvelebené naveky slovami: Hospodin mocností je Bohom nad Izraelom. Dom Tvojho služobníka Dávida nech je pevný pred Tebou. 27 Lebo Ty, Hospodine mocností, Bože Izraela, vyjavil si svojmu služobníkovi a riekol: Postavím ti dom. Preto Tvoj služobník našiel odvahu predniesť Ti túto modlitbu. 28 A tak teraz, Hospodine Pane, Ty sám si Boh, Tvoje slová sú pravdivé a Ty si zaľúbil svojmu služobníkovi tieto dobré veci. 29 Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka, aby naveky trval pred Tebou, lebo Ty, Hospodine Pane, si hovoril, a Tvoje požehnanie naveky požehná dom Tvojho služobníka.


V Kristovi sme dostali všetko. S veľkou vďačnosťou dodnes spomínam na Paula Stefanika. Ako chlapec som vedel o ňom len to, že je otcov priateľ a býva v Amerike. Mať za komunizmu priateľa v Amerike bola veľká vec. Raz nám napísal list, aby sme mu dali vedieť, čo by sme si priali, že nám to pošle. Ja som chcel sieťku na motýle, lebo vtedy ma fascinovali. Skutočne mi ju aj poslal. Po páde bývalého režimu mi poslal ešte niečo. Letenku do USA a zaplatený jeden semester štúdia na evanjelickom teologickom seminári vo Philadelphii. Táto skúsenosť ma fascinovala oveľa viac ako motýle a dá sa povedať, že zmenila môj život. – – To, čo chcel Dávid od Boha, bola len „sieťka na motýle“ oproti tomu, čo dostal… Chcel mu postaviť dom a dostal dom od Hospodina… Večný, stály, na ktorom spočinie trvalé Božie požehnanie. Dávid, užasnutý Božím zasľúbením, ďakuje a chváli Hospodina. Z domu Dávidovho, čo je to isté, ako z rodu Dávidovho, vzišiel Spasiteľ – Pán Ježiš Kristus. V Ňom sme dostali oveľa viac, než sme si vôbec dokázali predstaviť. Dostali sme v Ňom všetko: spasenie aj večný život. To predovšetkým! Kto vierou prijme tento dar – dar spasenia – tomu sa v živote otvorí úplne nová perspektíva. Dostane nový život. A všetko, čo dostal a dostáva v Pánovi Ježišovi Kristovi, je trvalý dôvod na vďačnosť a chválu…
Modlitba: Oslavujeme Ťa Pane Ježišu. Na konci tunela je svetlo. Hriech nás väzní, ale Ty ho premôžeš. Oslobodzuješ nás. Ďakujeme za drahocennú perlu Tvojho spasenia, ktorú si nám dal zadarmo. Amen.
Pieseň: ES 444
Autor: Ján Hroboň


Boáz povedal Rút: Ty si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami. Rút 2,12

Pavol píše: Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a boli jej na pomoci vo všetkom, čokoľvek by od vás potrebovala. Rímskym 16,1-2


1.Mojžišova 1,9-13 :: Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (Po)