Zamyslenie na deň 13.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 7,1-16

1 Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov, 2 kráľ povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome, a truhla Božia je umiestnená medzi stanovými závesmi. 3 Nátan odpovedal kráľovi: Choď a uskutočni všetko, čo máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou. 4 Tej istej noci však zaznelo Hospodinovo slovo Nátanovi takto: 5 Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin: Ty by si mi mal vystaviť dom, v ktorom by som prebýval? 6 Veď nebýval som v dome odo dňa, čo som vyviedol Izraelcov z Egypta až podnes, ale chodil som ustavične v stanovom príbytku. 7 Keď som chodil so všetkými Izraelcami, či som aspoň slovíčkom naznačil čo len jedinému izraelskému sudcovi, ktorému som prikázal pásť môj izraelský ľud: Prečo mi nevystavíte cédrový dom? 8 Preto teraz takto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Ja som ťa vzal z pastvy od stáda, aby si bol kniežaťom nad mojím ľudom, nad Izraelom. 9 Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil, a vykynožil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov; urobím ti veľké meno podobné menu najväčších na zemi. 10 Dám miesto svojmu izraelskému ľudu a osadím ho, aby býval na vlastnom mieste. Nebude sa viac chvieť a nebudú ho ďalej utláčať zlosynovia ako sprvoti, 11 odo dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojím izraelským ľudom. A dám ti odpočinutie od všetkých tvojich nepriateľov. Okrem toho ti Hospodin oznamuje, že ti postaví dom. 12 Keď uplynie tvoj čas, a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo. 13 On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. 14 Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. 15 Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. 16 Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou a tvoj trón bude pevný naveky.


Nie ty! Istý taliansky robotník kúpil na aukcii nevyzdvihnutých predmetov dva obrázky v hodnote 22 €. Maľby si zavesil v kuchyni nad jedálenský stôl. Ani vo sne mu nenapadlo, že pri raňajkách, obede i večeri mu „robí spoločnosť“ jeden z najväčších postimpresionistov všetkých čias: Paul Gauguin a jeho o čosi menej uznávaný kolega Pierre Bonnard. A že obrazy majú hodnotu zrejme až tridsať miliónov Eur. – – V prenesenom zmysle slova, podobnú situáciu zažil aj kráľ Dávid. Dal si postaviť honosný kráľovský palác a uvažoval o ďalších projektoch. Čo môže byť vznešenejšie, ako postaviť dom Hospodinovi? Začal chystať projekty. Od proroka Nátana však dostal jasnú odpoveď. „Nie ty!“ Na tvojich rukách je krv nepriateľov. Ty nebudeš uskutočňovať svoje ambície! Tie naplní až tvoj syn. Ja však postavím dom tebe. Ja cez teba uskutočním Svoje „ambície“. Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou a tvoj trón bude pevný naveky, hovorí Hospodin. Nejde o dom zhotovený rukami… Ide o dom, potomstvo, pokolenie, ktoré sa stalo večným a pevným v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dávid sa stal najznámejším „praotcom“ Pána Ježiša Krista. – – Naše úmysly a ambície sú ako tie obrázky nepatrnej hodnoty. Až keď sa na ne pozrieme Božími očami, podriadime ich Božím zámerom, uvidíme ich ozajstnú hodnotu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty nás udržiavaš pri živote. Ďakujeme, že nám dávaš dobrú Večnosť. Nemôžeme si ju vybudovať vlastnými rukami. Preto sa dávame do Kristových rúk, nech nás vedie naveky. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Ján Hroboň


Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi – vraví Hospodin mocností. Malachiáš 1,11

Každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Filipským 2,11


1.Mojžišova 1,6-8 :: Modlíme sa za: Nitrianska Streda (Po)