Zamyslenie na deň 14.4.2024

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI
Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú Môj hlas. Ja ich poznám a ony Ma nasledujú. Ja im dávam večný život.“ Ján 10,11a.27-28a


Ján 10,11-16 (27-30)

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. 12 Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. 13 Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. 15 Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier.

(27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.“ 31 Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali.)


Kto ma bude viesť? Máme vzory hodné nasledovania? Koľko mien by ste vedeli vymenovať? Má naša cirkev, naše zbory, naše rodiny dobrých pastierov? Má našich potomkov kto viesť? Možno aj sú, ale sú utiahnutí, v tichosti, s triezvym zmýšľaním vykonávajú svoju prácu. Ovce rodia ovečky a deti kráčajú za svojimi rodičmi. To, čo ľudia dnes najviac potrebujú, je zodpovednosť, starostlivosť, poctivosť a spravodlivosť pri zaobchádzaní s ľuďmi. Len ten, kto je spoľahlivý a zodpovedný, môže viesť jemu zverených ľudí. Ale prevziať zodpovednosť – to znamená aj hľadať cesty k novým a lepším pastvinám, k čerstvej vode a… riešiť problémy. Môžeme byť dobrými pastiermi, ktorí ukazujú iným tú správnu cestu – ale to musíme vnímať človeka vedľa seba, jeho hľadanie, stratenosť a zraniteľnosť. Slúžiť, a nie byť obsluhovaní! Pán Ježiš, ktorý o Sebe povedal, že je Dobrý pastier, je naším vzorom. On pozná život, vie, čo znamená vbehnúť do hriechu… Hľadá to, čo bolo stratené, a nesie nás domov na Svojich pleciach. Stará sa, zachraňuje, takže môžeme povedať: pri Ježišovi som ovečkou rád. A možno potom to povie aj pri nás nejaká stratená ovečka, ktorej sme pomohli z tŕnia.

Modlitba: Bože, ďakujem za Dobrého pastiera, ktorý nás zachraňuje. Odpusť, že málo pri tom pomáhame. Daj nám srdcia túžiace zachraňovať tých, čo idú do zahynutia. Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Karmen Želinská


Boh ma opásal silou. Žalm 18,33

Božia slabosť je silnejšia ako ľudia. 1.Korinťanom 1,25


1.Petrov 2,21b-25 • Ezechiel 34,1-2(3-9)10-16.31 • 1.Mojžišova 16,1-16 • Žalm 136 • Modlíme sa za: Rómska misia