Zamyslenie na deň 14.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Veľký piatok. Parasceve
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16


Lukáš 23,33-49

33 Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava. 34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós. 35 A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval; nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený. 36 Posmievali sa Mu aj vojaci, keď prichádzali a podávali Mu ocot; 37 a hovorili: Ak si kráľ židovský, zachráň sa! 38 Bol nad Ním aj nápis po grécky, latinsky a hebrejsky: Tento je kráľ židovský. 39 A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu a hovoril: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! 40 Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! 41 A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého. 42 Potom povedal Ježišovi: Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!

44 A bolo už okolo šiestej hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny deviatej, 45 slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. 48 A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia, a tak sa vracali (domov). 49 Všetci Jeho známi stáli však zďaleka a ženy, ktoré Ho spolu nasledovali z Galiley, prizerali sa na to.


„Iných zachraňoval, nech zachráni Seba…“ Muž bolesti na kríži. Pod krížom veľa divákov i aktérov krvavej drámy: ľud hľadí bezmocne, vojaci sa posmievajú, prikladajú k Jeho smädným ústam ocot, poprední muži sa uškľabujú, jeden zo zločincov sa rúha, provokuje Ježiša, aby zachránil Seba aj ich. Muž opustený Bohom pre hriechy sveta. Veľmi trpel. Z tela sa Mu rinula krv, srdce trhal smútok z ľudskej hriešnosti. Muž lásky a milosti. Ani v takej ťažkej chvíli nemyslel na Seba. Prosil Otca, aby odpustil ľuďom, lebo nevedia, čo činia. Muž života na kríži. Hoci veľmi trpel a umieral, túžil zachrániť hriešneho človeka. Pán skonal. V tej chvíli človek nepochopil, že na kríži za jeho hriechy umrel Muž bezhraničnej lásky, Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, Syn Boží. A ty, milovaný brat, sestra, chápeš? Prijal si tú veľkú radostnú zvesť, že na kríži nedržali nášho Pána klince, ale tvoje hriechy? Nečakal si ani minútu, ale dychtivo si v pokání prosil o milosť a odpustenie hriechov? Patríš Ježišovi? Pochopil si, že život s Kristom nie je náboženstvo, ale cesta kríža? Len táto cesta je v moci Božej, v dennom posväcovaní. Návod ako žiť víťazný život nájdeme u apoštola Pavla: „Bežím… zápasím… ukázňujem si telo, službe ho podrobujem“ (1Kor 9,26-27).
Autor: Danka Zubčáková
Pieseň: ES 86


Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: „Nemám v nich záľubu. Kazateľ 12,1

Potom jeden zo zločincov povedal Ježišovi: Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva! Lukáš 23,42


Ján 19,16-30 :: 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 :: Lukáš 23,32-49 :: MODLÍME SA ZA: Chmeľovec (Šz)