Zamyslenie na deň 13.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zelený štvrtok. Dies viridum
Pamiatku spravil svojím divným skutkom, Hospodin milostivý je a milosrdný. Žalm 111,4


Lukáš 23,26-32

26 Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad Ním a oplakávali Ho. 28 Ale Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi! 29 Lebo, ajhľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a pahorkom: Prikryte nás! 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním.


Aké slzy liečia? Kríž pre Pána Ježiša nie je prekážkou na to, aby si nevšímal ľudí okolo seba. Na ceste na Golgotu sa obracia k ženám, ktoré nariekajú. Vieme ich pochopiť. Ich plač bol určite úprimný, ale predsa im Pán Ježiš hovorí, aby neplakali. Presnejšie povedané, aby neplakali kvôli Nemu, ale vyzýva spolu s nimi i nás, aby sme plakali nad sebou a svojimi deťmi. Sú to pomerne tvrdé slová, ktoré nás zastavujú a vedú k premýšľaniu. Nad čím by som mal plakať ja? Čo by mi dnes malo byť ľúto? V Ježišových slovách je obsiahnutý veľký Boží záujem o človeka a tento svet. Pán Ježiš nám pomáha porozumieť skutočnosti, že i v mojom živote sú veci, nad ktorými by som mal plakať, respektíve ľutovať ich. Je to pre nás dôležité. Sú rôzne bolesti i u ľudí okolo nás, ktoré sa nám vo víre všedného dňa zdajú ukradnuté, no možno i to sú oblasti, ktoré si máme všimnúť, precítiť bolesť druhých a hľadať Boží pokoj. Plakať nad sebou, či nad svojím ľahostajným prístupom k Ježišovej láske a Jeho obeti. Takéto slzy, slzy nášho pokánia skutočne liečia a prinášajú Boží pokoj.
Autor: Daniel Beňuch
Pieseň: ES 120


Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel! Joel 2,17

Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! Ján 1,29


Ján 13,1-15(34-35) :: 1.Korintským 11,23-26 :: Marek 14,17-26 :: MODLÍME SA ZA: Chmeľov (Šz)