Zamyslenie na deň 13.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 5,1-9a

1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s piatimi prístrešiami. 3 Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých ktorí čakali, až sa voda pohne, 4 lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila. 5 I bol tam človek tridsaťosem rokov chorý. 6 Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý; spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? 7 Odpovedal Mu chorý: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri; a dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. 8 Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 9 Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.


Chceš byť zdravý? Pri jazere v Betezde ležalo mnoho chorých, slepých a chromých. Ležal tu aj 38 rokov chorý úbožiak. Odrazu stál pred ním Ježiš a pýta sa ho: „Chceš byť zdravý?“ – – Tí nešťastníci pri jazere sú obrazom nášho hriešneho sveta! Je to svet chorôb, násilia, vojen… Áno, človek s tým túži niečo urobiť, vymýšľa si návody na to aj ono, osvetu, projekty… všetko márne. Lebo „ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia“. A človek túži aj po občerstvení duše, a tak pije z rôznych prameňov, aby ju nasýtil, ale nedarí sa mu. Prečo?! Lebo človek bez Boha nemôže byť šťastný. Vo svojej pýche sme vyhodili Pána Boha z našich životov a z nejedného kostola. Túžime žiť krásny život, ale bez Boha! Preto sme chorí a v beznádeji. A nádherný Ježiš nás volá i dnes: „Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení!“ Či nevidíte, že vaše hriechy vás tlačia, nedajú vám dýchať…?! Príďte v ľútosti a Ja vás očistím, prijmem do Môjho objatia a budem vás chrániť, uzdravovať, milovať…! „Kto verí v Syna, má život večný.“ Nijakými skutkami si nezaslúžime menovať sa Božími deťmi! Je to veľká Božia milosť! Úbožiak z textu dostal silu vstať a odniesť svoje lôžko. Aj my dostávame po odpustení hriechov silu niesť svoj kríž a chodiť v poslušnosti Bohu – v šľapajach nášho Pána Ježiša Krista.
Autor: Danka Zubčáková
Pieseň: ES 520


Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej. Izaiáš 45,12

Veď Boh predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Skutky apoštolov 17,27


1.Korintským 12,12-18 :: Modlíme sa za: Giraltovce (Šz)