Zamyslenie na deň 12.5.2024

Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI
Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalm 27,7

Ježiš hovorí: „Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe.“ Ján 12,32


Ján 16,5-15

5 Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta: Kam ideš? 6 Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7 Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. 8 No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. 9 Hriech je v tom, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte, a 11 súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12 Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. 13 Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. 14 On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.


Čo nám prospeje? Predstavme si tú „nálož“ emócií a zmien, ktorá zasiahla do života učeníkov. Jednoduchí ľudia, ktorí mali svoje životy a plány. No stretnutie s Ježišom ich z týchto plánov a životov vytrhlo. Tri roky zažívajú s Ježišom neskutočné veci. Zázraky, divy, slová, ktoré menia životy. A zrazu v krátkom časovom okamihu (v priebehu dvoch mesiacov) dochádza k radikálnej zmene. Najprv Ježišova smrť na kríži. Potom jedinečná a neopakovateľná udalosť Jeho vzkriesenia. A nakoniec Jeho vstúpenie. Človeku sa až žiada zakričať: Kedy sa tie zmeny skončia? Čo nás to ešte čaká? A do toho zaznievajú Ježišove slová: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo namiesto Mňa prichádza Duch Svätý. A ten tu s vami bude a bude vašou múdrosťou, pokojom a odvahou. – – Máš dojem, že tých zmien, ktoré vo svojom živote zažívaš, je akosi veľa? Mnohému z toho, čo sa ti deje, nerozumieš a máš pocit, že sa v tom strácaš? Spomeň si na učeníkov a na Ježišove slová. Možno sa to všetko v tvojom živote deje preto, aby si spoznal moc Svätého Ducha, ktorý stojí pri tebe, aby ťa cez všetko previedol. Je to zvláštne, ale ak Ježiš hovorí, že to, cez čo prechádzame, nám prospeje, verme Mu. On nás nikdy neopustí. Jeho Svätý Duch pri nás je toho dôkazom.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju múdrosť, hoci jej často nerozumiem. Odpusť, že sa príliš nechám viesť svojimi emóciami. Pestuj vo mne ovocie pokoja a pokory, nech Ťa nasledujem podľa Tvojej vôle. Amen.
Pieseň: ES 254
Autor: Vladimír Maťaš


Veď Ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro. Žalm 66,10

Ježiš sa ho spýtal aj tretí raz: „Šimon, syn Jána, máš Ma rád?“ Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: „Máš Ma rád?“ a odpovedal Mu: „Pane, Ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že Ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas Moje ovce!“ Ján 21,17


Efezanom 3,14-21 • Jeremiáš 31,31-34 • Žalm 131 • Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien