Zamyslenie na deň 13.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 2,11-22

11 Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele, 12 a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. 14 Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, 15 keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj 16 a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. 17 A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, 18 lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. 19 A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20 vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, 21 na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, 22 a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.


Ale teraz. Je to ako byť dieťaťom medzi deťmi, ktoré ti dávajú najavo, že tento dom nie je tvojím. Nepatríš týmto rodičom. Sú to „profi“ rodičia. Starajú sa o teba len preto, lebo im za to platia. – – Je to ako pád zo skaly. Ležíš na zemi so zlomenými nohami, tisícky kilometrov od civilizácie. Rana je otvorená. Krvácaš. Doplaziť sa na miesto, kde sa o teba postarajú, je nemožné. – – Je to ako v amoku udrieť niekoho a on spadne na zem. V kóme leží už niekoľko mesiacov. Vo väzení sa dozvieš, že ten muž je necelý rok ženatý a so ženou čakajú dieťa. Tvoje pocity vo väzenskom prostredí sú neopísateľné. – – Zažiť niečo podobné je pre vnútro človeka obrovským trápením. Srdce umiera, mení sa na popol. ALE TERAZ (Ef 2,13) vstupuje niekto, kto má moc to všetko zmeniť. Skrze Neho máme prístup do Domu, kde zakaždým čakajú rodičia a súrodenci, ktorí tajne pripravili narodeninovú oslavu špeciálne pre teba. Na oblohe sa objaví vrtuľník, ktorý ťa po páde zo skaly ošetrí. Muž sa z kómy preberie, vráti sa k manželke a bábätku. Pozvú ťa na večeru a ty od nich zažívaš skutočné odpustenie. – – Každý z nás má v živote vety, v ktorých je bolesť, odsunutie nabok, beznádej, vina a špina. Kristus je tu, aby sme si s ľahkosťou mohli vydýchnuť a povedať: ALE TERAZ…
Autor: Dušan Havrilla
Pieseň: ES 488


Tu som, nech Hospodin urobí, ako uzná za dobré. 2.Samuelova 15,26

Šimon Peter povedal Ježišovi: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! Ján 21,15


1.Petra 2,1-10 :: Modlíme sa za: Závažná Poruba (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby