Zamyslenie na deň 12.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 2,1-10

1 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, 5 obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – 6 a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, 7 aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. 8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9 nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. 10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.


Koho vôľu vykonávaš? Predstav si, že by si mal napísať zoznam piatich vecí, po ktorých aktuálne túžiš. Aké veci by tam boli? Možno trochu viac uznania v práci či v rodine. Trochu väčší príjem, pevnejšie zdravie, zopár vecí, ktoré ti chýbajú. Predstav si, že by sa ti dnes všetky tieto túžby splnili. Komu by priniesli radosť? Potešili by len teba, alebo by priniesli radosť aj ľuďom okolo teba? Tešil by sa z nich aj Boh? Pavol hovorí, že aj nás kedysi poháňali žiadosti nášho tela. Vykonávali sme vôľu svojho tela, boli sme otrokmi svojich túžob a ani sme o tom nevedeli. Skúmajme, či sa opäť nevraciame do otroctva, z ktorého sme boli zachránení. V staroveku mali otroci okolo hrdla kovovú obruč. Bola otrokovi sňatá len v prípade, že ho niekto urobil slobodným. Inak s touto obručou žil po celý život a s ňou aj zomrel. Avšak Boh, bohatý na zmilovanie, pre Svoju lásku za nás zaplatil výkupné Svojím životom a túto otrockú obruč nám sňal. On však čaká, že si tú obruč znovu nenasadíme. Patríme k Nemu, máme sedieť vedľa Kráľa. Vedľa Neho sedia len kráľovské deti, nie otroci. Odovzdaj dnes túžby, ktoré ťa zväzujú, Kristovi! Porozprávaj Mu o tom, po čom túžiš, a pros Ho aj dnes, aby ťa oslobodil! Aby do tvojho vnútra vložil túžbu po Jeho vôli!
Autor: Ilona Bázliková
Pieseň: ES 493


Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa Svojej milosti! Pre Svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Žalm 51,3

V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti. Efezským 1,7


Ján 17,9-19 :: Modlíme sa za: Závada (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby