Zamyslenie na deň 13.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 14,1-14

1 Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3 a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? 4 A cestu, kam idem, poznáte. 5 Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? 6 Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. 7 Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho. 8 Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9 Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? 10 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, 13 a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. 14 Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.


Veľmi smutnú situáciu zažil muž, ktorý odišiel do cudziny za prácou. Niekoľko rokov drel, aby zarobil na stavbu domu a na rozbehnutie živnosti. Posielal domov peniaze a po niekoľkých rokoch sa vracal s dobrou mysľou, ako sa bude mať rodina dobre. Netušil, že ho doma čaká nemilé prekvapenie. Nenašiel doma manželku, ani deti, ani peniaze na účte. Stať sa mužom bez domova, bez prostriedkov, bez rodiny bolo pre neho strašným šokom. Ešte väčší zažije človek, ktorý dostal najvýhodnejšiu ponuku – mať dom, byť vo všetkom nadmieru zabezpečený a mať k tomu ten najlepší život, a on ponuku odmietne. Žiaľ, stáva sa to veľmi často. Pán Ježiš nám ponúka príbytok, dedičstvo, večný život. Veľa ľudí však tejto ponuke neverí. Hovoria si, lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. Lepšie málo v tejto časnosti, ako veľa vo večnosti, ktorú nepoznám. To je škoda, lebo o pravde Slova Kristovho sa môže presvedčiť každý. Stačí na to poslúchnuť Jeho príkaz a presvedčiť sa: „Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.“ Skús a uvidíš!
Autor: Slavomír Gallo
Pieseň: ES 495


Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. Príslovia 15,17

Pavol píše: A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 1.Korintským 13,1


Jób 9,14-23.32-35 :: Modlíme sa za: Topoľčany (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby