Zamyslenie na deň 12.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 13,31-38

31 Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. 32 A keď je Boh oslávený v Ňom, aj Boh oslávi Jeho v sebe, a hneď Ho oslávi. 33 Deti, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. 35 Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. 36 Povedal Mu Šimon Peter: Pane, kam ideš? Ježiš odpovedal: Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. 37 Povedal Mu Peter: Pane, prečo nemôžem teraz ísť za Tebou? Ja život položím za Teba! 38 Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: Kohút ešte ani nezaspieva, a trikrát ma zaprieš.


Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Tento text mi napísal do konfirmačného svedectva pred dávnymi rokmi brat farár. Počas rokov v službe bratom a sestrám mi bol oporou, kritikom, sudcom i pomocou. Stále hlbšie poznanie Pánovej milosti nás má viesť k presvedčeniu, aké sú pravdivé Pánove slová. Na tomto svete sme len chudáci, bytostne závislí od Božej milosti. No neraz na túto pravdu zabúdame. Radi by sme dokázali Pánovi i svetu, akí sme dobrí a dokonalí. Ako sme ochotní položiť za Neho aj život. Je dobré, ak Ho tak milujeme, ale naša láska sa osvedčí až v skúške. Aj to len s Jeho pomocou a mocou zhora. Ten hlavný boj však vybojoval za nás Pán. Ta, kde šiel On, tam sme my nemohli. To musel vykonať On sám, my sme nemali na výkupné. Zato Ho môžeme oslavovať a celým srdcom Mu ďakovať láskou k Jeho bratom a sestrám, dobrým i zlým. Pamätajme na Jeho slová: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“! Nasledujme Pána v Jeho láske k nám.
Autor: Slavomír Gallo
Pieseň: ES 381


Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata; na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Žalm 40,3

Ježiš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť. Ján 5,25


Ján 6,26-35 :: Modlíme sa za: Tomášovce (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby