Zamyslenie na deň 13.11.2023

Jób 19,21-29

21 Vy, priatelia moji, zľutujte, zľutujte sa nado mnou! Veď ma zasiahla Božia ruka! 22 Prečo ma tak ako Boh prenasledujete? Veď z môjho tela sa nenasýtite! 23 Kiežby sa moje slová zapisovali, kiežby sa dostali do knihy, 24 železným rydlom a olovom naveky boli vyryté do kameňa! 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom! 26 Aj potom, keď moja koža bude takto zodratá, zo svojho tela uvidím Boha, 27 svojimi očami ho pri sebe uvidím — nie niekto cudzí. Moje vnútro už hynie túžbou. 28 Lebo potom poviete: ‚Prečo by sme ho mali prenasledovať?‘ Keďže je však koreň veci vo mne, 29 vy sa bojte meča! Hnev je totiž mečom na neprávosti, aby ste spoznali, že jestvuje súd!“


Triumf viery aj v opustenosti – tieto slová si iste všimnete, ak budete čítať zadané verše. Mňa najviac zaujalo slovo „triumf“, pretože sa málo používa a ja ho občas spomínam iba v súvislosti s jednou obľúbenou knihou, v ktorej autor prežil „triumfálny okamih“, ktorým sa začal jeho úspešný život. Ten okamih pozostával z pochvaly a povzbudenia. Čo však prežíva a v akej situácií sa nachádza Jób? Čoho sa dotýka jeho „triumfálny okamih“? Je to pravý opak! Prišiel o deti, majetok, zdravie, priatelia ho nepovzbudzujú a on, napriek tomu, že sa nachádza vo veľmi ťažkej situácií, v existenčnom ohrození života, verí Bohu, opiera sa o Neho, verí, že jeho oči Ho uvidia a žiada si, aby jeho slová boli vyryté do skaly. S odvahou vyriekne obdivuhodné, úžasne presvedčivé slová: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije!“ Máme aj my takúto istotu vo viere? Vieme vyznať, že napriek tomu, čo prežívame, dobré či zlé, Boh je vždy s nami a vie o nás? Nech je pre nás Jóbov postoj viery povzbudením! Buďme vytrvalí v modlitbe, zažívajme triumfálne okamihy viery, lásky, nádeje a s radosťou spievajme: „JA VIEM, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj…“!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že môj Vykupiteľ žije. Odpusť mi, že napriek tomu šírim málo radosti z Neho. Pestuj vo mne duchovné ovocie lásky a radosti. Amen.
Pieseň: ES 132
Autor: Anna Bakalárová st.


Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. Izaiáš 50,5

Ježiš hovorí: Aj tie ovce budú počúvať Môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Ján 10,16


1.Mojžišova 33,1-4(5-7)8-11 :: Modlíme sa za: Zemianske Kostoľany (TuS)