Zamyslenie na deň 12.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 21,4-9

4 Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsko. Cestou ľud zmalomyseľnel 5 a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nieto ani chleba ani vody, a tento biedny pokrm sa nám protiví. 6 I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. 7 Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. 8 I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. 9 Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, a pozrel sa na medeného hada, ostal živý.


Jediný pohľad zachraňuje. Kam sa zvykneme pozerať? Čo všetko nás dokáže zaujať? V jednom kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca a zasmial sa: „Ocko, pozri sa. Ten ujo spí.“ Otec sa vážne pozrel na syna a povedal: „Bolo by lepšie, keby si zaspal aj ty a nehovoril zle o druhých.“ Pozerať sa viac na iných, ako na seba, vysmievať sa im a reptať, hovoriť zlé o nich, nebolo nič výnimočné ani uprostred izraelského ľudu. Izraelci boli na ceste do zasľúbenej krajiny. Keď prišla nespokojnosť, riešenie hľadali u Boha a Mojžiša, veď to bol ich nápad odísť z Egypta. Nadšenie zo slobody i novej krajiny čoskoro vystriedala neposlušnosť a jej následkom sú ohnivé hady. Ich uštipnutie – „jed hriechu“ vedie k smrti mnohých. Nič nepomáha, len pohľad viery. Jediný pohľad na stĺp s medeným hadom, znamená záchranu. Možno si povieme, aké jednoduché, škoda, že to aj dnes tak nefunguje. A predsa funguje: „Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život“ (J 3,14-15). Pohľad na Božieho Syna, ktorý bol povýšený na Golgote, je spôsob záchrany hriešneho človeka, teba i mňa. Ak tomu veríš, každý deň hľaď na Pána Ježiša Krista a budeš zachránený! Aj dnes ide o vieru – jedine vierou. Je to jednoduché a funguje to!
Autor: Martin Fečko
Pieseň: ES 114


Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Izaiáš 43,1

Boh mi pomáhal až do dnešného dňa. Skutky apoštolov 26,22


Ámos 5,4-15 :: MODLÍME SA ZA: Revúca (Ge)