Zamyslenie na deň 12.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 9,9-13

9 Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 10 Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? 12 Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. 13 Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.


Kto je tvojím priateľom? Komu dovolíš nazrieť do svojho vnútra? Stolovanie v Oriente je symbolom úzkeho spoločenstva a otvorených rozhovorov. Tí, ktorí stolovali s Pánom Ježišom, vo väčšine prípadov zažili zmenu svojho života. Nielen že ich navštívil výnimočný muž, ale svojou prítomnosťou im otvoril aj brány do neba, ktoré boli – z hľadiska vysoko učených – týmto ľuďom zatvorené. Tento vzácny dar v nich spôsobil takú zmenu, že už pre nich nič nemalo väčšiu hodnotu, ako Božie kráľovstvo. Tak, ako sme to dnes čítali o colníkovi Matúšovi. Dnes nás Pán Ježiš pozýva, aby sme ľuďom okolo nás otvorili svoje srdce. Ukázali im, aký vzácny poklad je odpustenie, ktoré sme dostali aj my sami a k čomu nás tento Boží dar vedie: Totiž, byť obdarovaný odpustením, aj napriek tomu, že si ho nezaslúžime a získať nebo, aj keď podľa zákona patríme do zatratenia, je vzácny Boží dar…! Nenechajme si tento Boží dar iba pre seba! Nezatvárajme svojím životom brány do neba a buďme nástrojmi nebeského Otca, ktorými On sám otvára nebo pre tých, ktorých denne stretávame! Matúš svojimi činmi po stretnutí s Pánom Ježišom jasne ukázal, že On zmenil jeho život. Svedčíme takto svojím životom v Kristovi aj my?
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že Ty, taký vzácny, sa zastavuješ pri nás, zlých ľuďoch a ponúkaš nám Svoju spoločnosť. Odpusť, že si ju málo vážime. Daj nám hrdosť, keď o Tebe hovoríme. Amen.
Pieseň: ES 647
Autor: Ľuboš Činčurák


S jasotom spievali chválu Hospodinovi: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosrdenstvo nad Izraelom. Ezdráš 3,11

Celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. Lukáš 13,17


Matúš 7,7-12 :: Modlíme sa za: Slavošovce (Ge)

One thought on “Zamyslenie na deň 12.8.2019

  1. Ďakujem Bohu že mi setkim pomáha visetki verte luda ket milujete boha miluje aj von vás ale ket hrešiť tak ne verte a modlite sa Bohu dáka

Comments are closed.