Zamyslenie na deň 11.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa pôstna. Laetare
(Radujte sa s Jeruzalemom! Izaiáš 66,10)
Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24


Filipským 1,15-21

15 Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. 16 Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 ale ktorí zvestujú Krista z hašterivosti, a nie z čistého úmyslu, myslia si, že pridajú súženia mojim okovám. 18 Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša Krista, 20 ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou. 21 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.


Pavlovo a naše svedectvo v utrpení. Ľudia v súčasnej dobe sa chcú mať dobre a mnohí – za každú cenu. Keď prídu skúšky, začnú sa sťažovať, a aj ako kresťanom nám vždy nenapadne, že dané skúšky môžu poslúžiť na šírenie evanjelia práve tak, ako o tom píše apoštol Pavol. Z väzenia píše list kresťanom do mesta Filipis. A hoci by mohol byť zúfalý, pretože je vo väzení a mohol by sa sťažovať, on povzbudzuje ľudí vo Filipách, pretože aj vo väzení vidí príležitosť hovoriť ľuďom o Ježišovi Kristovi. Dokonca sa niektorí stali aj smelšími a bez strachu hlásali Božie slovo. A ako to už býva medzi nami, ľuďmi, motívy na šírenie kresťanstva nie sú pre všetkých rovnaké, nájdu sa aj takí, ktorí kážu Krista zo závisti, iní z hašterivosti, ale aj z dobrej vôle. Pavol sa teší z toho, že Božie slovo sa šíri bez ohľadu na to, z akých motívov to ľudia robia. Nebojí sa ani smrti, lebo vie, že smrť je preňho ziskom. Je presvedčený, že Kristus je stále s ním, či žije tu, na zemi alebo keby aj odišiel do večnosti. Pre kresťanov je však dobré, aby zostal tu, na zemi, aby ich povzbudzoval. Je to pre nás poučením, že aj my sa uprostred skúšok života nemusíme sťažovať, pretože Kristus je s nami a ukazuje nám cestu ďalej.
Autor: Iveta Korenková
Pieseň: ES 92


Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni Svoju tvár nad Svojou spustošenou svätyňou! Daniel 9,17

Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Lukáš 12,32


Ján 12,20-26 :: 2.Korintským 1,3-7 :: Žalm 57 :: Modlíme sa za: Tisovec (Ri)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby