Zamyslenie na deň 12.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 18,9-22

9 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. 10 Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, 11 ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. 12 Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. 13 Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. 14 Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

15 Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov; toho poslúchajte – 16 celkom tak, ako si žiadal od Hospodina, svojho Boha, na Chórebe, v deň zhromaždenia, keď si hovoril: Nech viac nepočujem hlas Hospodina, svojho Boha, ani nech viac nevidím tento veľký oheň, aby som nezomrel. 17 Hospodin mi riekol: Dobré bolo, čo hovorili. 18 Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všetko, čo prikážem. 19 Kto však neposlúchne moje slová, ktoré vysloví v mojom mene, toho vezmem na zodpovednosť. 20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu nerozkázal hovoriť, alebo kto by prehovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zomrie! 21 Možno si pomyslíš: Ako poznáme, ktoré slovo nehovoril Hospodin? 22 Slovo, ktoré povie prorok v mene Hospodinovom, a neuskutoční sa ani nesplní, to je slovo, ktoré Hospodin nevyriekol. Z trúfalosti to hovoril prorok; neboj sa ho!


Čáry-máry fuk! Od malička sme mnohí pravdepodobne počúvali túto „zázračnú“ formulku. Mala v nás navodiť atmosféru niečoho nečakaného, tajuplného. Veď toto slovíčko je vlastne úplne neškodné, je len na zábavu a potešenie. Lenže nie je to tak. Ak by naozaj zahrávanie sa s čarami bolo nevinné, iste by z Božích úst nezaznievalo také ostré varovanie a taký pevný zákaz. Je to nebezpečné, je to škodlivé! Niekto môže povedať, že horoskopy číta len pre zábavu, že veštbu si vypočuje len pre zaujímavosť, že s duchmi chce komunikovať len kvôli zvedavosti… Lenže to všetko náš Tvorca nazýva ohavnosť. Varuje každého z nás, aby sme sa s čarami nezahrávali. Istá žena sa raz zverila, že po prečítaní horoskopu (len zo zábavy) žila celý rok v strachu. Predpoveď veštca sa nevyplnila, ale strach ovplyvnil celý rok života tejto ženy. A práve pred týmto nás náš milostivý Stvoriteľ chce ochrániť – pred strachom, smútkom, bolesťou, nebezpečenstvom, jednoducho pred každou nástrahou diabla. Je pravda, že nemáme radi zákazy. Lenže tak, ako milujúci rodič zakazuje dieťaťu chytať horúci sporák, tak aj nám Pán Boh z lásky zakazuje to, čo by nás mohlo nielen popáliť, ale priam spáliť pekelným plameňom. Preto sa toho varujme!
Autor: Svetlana Dočkalová
Pieseň: ES 350


Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami. Žalm 104,4

Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých. Skutky apoštolov 2,2-4


Lukáš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Slavošovce (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby