Zamyslenie na deň 11.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Predpôstna nedeľa. Estomihi
(Buď mi ochranným bralom. Žalm 31,3)
Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lukáš 18,31


Ámos 5,21-24

21 Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. 22 Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. 23 Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! 24 Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!


Únik pred Hospodinom. Je nedeľa. Deň bohoslužieb. Čítame ostrú kritiku na bohoslužby. Je to voda na mlyn pre tých, ktorí dnes nejdú do kostola? Je to potvrdenie toho, že bohoslužby sú zbytočné? Stačí sa pomodliť doma, či ísť do prírody a Pán Boh bude spokojnejší, ako keď pôjdeme do spoločenstva Božieho ľudu? To určite nie. Hospodin chce poukázať na to, že aj bohoslužba môže byť len ľudskou snahou uniknúť pred Božími nárokmi na život. Tá izraelská bohoslužba bola nádherná. Plná piesní, hudby a zmyslových zážitkov. Človek sa mohol naozaj nábožensky „vyžiť“. Predsa ju však Hospodin hodnotí iba jediným slovom: nenávidím. Prečo je to tak? Preto, lebo Izraeliti zabudli na samotného Pána Boha a prestali si všímať aj svojho blížneho. Lebo skutočná bohoslužba je možná iba vtedy, ak milujeme Hospodina a človeka vedľa seba. Pán Ježiš prináša obnovu vzťahu k Bohu a k človeku. Vo viere v Neho potrebujeme bohoslužby aj my. Nech však nie sú cieľom nášho snaženia! Nech neprinášajú falošné sebauspokojenie! Nech nie sú len náboženským vyžitím! Nech sú aj tie dnešné bohoslužby prejavom nášho vzťahu k Pánu Bohu a nech nás inšpirujú k tomu, aby medzi nami vládlo právo a spravodlivosť!
Autor: Martin Chalupka
Pieseň: ES 207


Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná? Izaiáš 29,15

Ježiš hovorí: Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Ján 18,37


Marek 8,31-38 :: 1.Korintským 13,1-13 :: Žalm 31 :: Modlíme sa za: Vysokoškolské biblické hnutie

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby