Zamyslenie na deň 12.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 65,1-10

1  Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!   2  Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami;   3  k ľuďom, ktorí ma ustavične do tváre popudzovali, ktorí obetujú v záhradách a kadia na tehlách;   4  ktorí sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach, jedia bravčové mäso a nečistú polievku majú vo svojich nádobách.   5  Hovoria: Ostaň, kde si, nepribližuj sa ku mne, lebo prenesiem svätosť na teba! Oni sú dymom v mojom nose, ustavične blčiacim ohňom.   6  Ajhľa, predo mnou je napísané: Nebudem mlčať, ale odplatím, do ich náručia odplatím   7  neprávosti i neprávosti ich otcov, vraví Hospodin, lebo kadili na vrchoch a na pahorkoch ma hanobili. Do náručia vymeriam im odmenu za ich predošlé skutky.   8  Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie – tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil.   9  Z Jákoba vyvediem potomstvo a z Júdu vlastníka mojich vrchov. Moji vyvolení ich budú vlastniť a moji sluhovia budú tam bývať.   10  Šárón sa stane pastvou pre ich ovce a údolie Áchor pasienkom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal.


Nezaslúžená milosť. Rozmýšľal si už niekedy nad tým, prečo práve ty čítaš tieto riadky? Prečo prehovoril Boh cez Svoje Slovo a začal formovať práve tvoj život? „Čím som pre Stvoriteľa zaujímavý, že zastavuje na ceste života práve mňa?“ Prečo to bol Abrahám a izraelský národ, ktorý si vybral na naplnenie Svojich zámerov? Môžu nám napadnúť rôzne dôvody našej výnimočnosti, ale ak sme k sebe úprimní, nakoniec v nich uzrieme vlastné ego a pravdou zostáva, že nevieme odpovedať, ak len nie konštatovaním, že je to nezaslúžená Božia milosť. A pýtajme sa ďalej: Prečo sa Pán Boh vždy znova a znova skláňal k Izraelu, napriek jeho nevernosti? Prečo to ešte nevzdal so mnou, keď som už tak veľakrát padol a zlyhal? Nie je to kvôli našej výnimočnosti! Je to tajomstvo Jeho lásky. Dôkaz toho, že Boh dodrží Svoju Zmluvu, Svoje Slovo aj napriek našej nevernosti. Adventné obdobie nám pripomína, že Boh poslal a nanovo posiela Svojho Syna, Ježiša Krista, pre každého z nás, aby sme v Ňom našli záchranu, spásu a požehnanie pre svoj život a pre večnosť. Pamätajme však aj na to, že s Jeho milosťou sa nemá zahrávať, lebo raz, keď Pán Ježiš opäť príde, sa jej brány zatvoria a bolo by tragédiou zostať vonku, kde bude plač a škrípanie zubov.
Autor: Radomír Vařák
Pieseň: ES 325


Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Príslovia 31,8

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj vy ste v tele. Židom 13,3


OZEÁŠ 14,2-10 :: MODLÍME SA ZA: SLAVOŠOVCE (GE)