Zamyslenie na deň 11.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 1,1-8

1 Zjavenie Ježiša Krista, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, 2 ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Ježiša Krista, čokoľvek videl. 3 Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo (určený) čas je blízko. 4 Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov 6 a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen. 7 Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny.


Sú veci, ktoré neovplyvníme. Ani vtedy, keby sme sa modlili. Napríklad smrť. To neumodlíme. Skôr alebo neskôr k nej dôjde. Alebo to, že On je Alfa i Omega, že poslal Svojho anjela, že prehovoril k tomu človeku tak, ako On chcel. Alebo že tak, ako odišiel, sa aj vráti. Na oblakoch. To je dané. Hovoríme tomu: axiómy. A potom sú veci, ktoré máme možnosť ovplyvniť a do nich vstupovať. Kde je to priam žiaduce. Je žiaduce, aby sme čítali a počúvali slová proroctva, ale aj všetky Božie slová. A je žiaduce, aby sme ich zachovávali, teda, aby sme žili tak, ako čítame a počúvame. Pán Ježiš hovorí Jánovi, že takíto ľudia budú šťastní (blahoslavení). Rozhodli sa správne a využili možnosť, ponuku, príležitosť byť a žiť so svojím Pánom. Aby Ho oslávili a chválili. To je cesta pokoja a napokon aj víťazstva. Ján dosvedčil, čo s Kristom zažil. Dosvedčme aj my! Doveďme svojím životným príbehom k tým axiómam tých, ktorí ich dnes neuznávajú. Pomôž nám k tomu, Pane! Amen.
Autor: Ján Kolesár
Pieseň: ES 473


Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Jeremiáš 9,22-23

Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje vlastné dielo. Galatským 6,3-4


Matúš 8,14-17 :: Modlíme sa za: Ľuboreč (No)