Zamyslenie na deň 11.9.2023

Matúš 15,29-39

29 Keď Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. 30 Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. 31 Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela. 32 Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste.“ 33 Učeníci mu odpovedali: „Kde vziať tu na pustatine toľko chleba, aby sme nasýtili taký veľký zástup?“ 34 Ježiš sa spýtal: „Koľko chlebov máte?“ Odpovedali: „Sedem a niekoľko rybičiek.“ 35 Nato rozkázal zástupom posadať si na zem. 36 Vzal tých sedem chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali ešte sedem plných košov nalámaných zvyškov. 38 Tých, ktorí jedli, bolo štyritisíc mužov, okrem žien a detí. 39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil do člna a prišiel do kraja Magadan.


V Božej láske, v Božej škole. Zástupy chodili za Pánom Ježišom, vyhľadávali Ho, počúvali Jeho kázanie, podobenstvá… Keď zistili, že má moc uzdravovať rozličné neduhy, dokonca aj slepotu, čudovali sa a „oslavovali Boha Izraelovho“ (v. 31). Aj to sa im páčilo, že ich nasýtil. – – My teraz máme za úlohu niesť kríž a nasledovať Pána Ježiša. Tak sa s Božou láskou dialo i v Misijnom stredisku v Matejkovej. Už vlani 3. marca, keď vypukla vojna, prijali vyše 60 utečencov – ženy s deťmi z Ukrajiny. Brat vedúci (Vladimír Daniš) sa s plným nasadením staral, aby utečencom nechýbalo jedlo a potraviny na každý deň. K tomu vybavovanie dokladov, cudzinecká polícia, hľadanie zamestnania, vyučovanie pre deti… Brat vedúci však myslel aj na to najdôležitejšie: na Evanjelium Pána Ježiša Krista pre utečencov. Keď sme nerobili zahraničnú misiu na Ukrajine, keď bol mier – teraz sú tu a máme im možnosť svedčiť slovom i skutkom o obeti Pána Ježiša na Golgote za nás.

Modlitba: Milý Otče, daj na nás pozor, aby našou hlavnou prioritou bola služba z lásky a aby sme vedeli poslúžiť nielen jedlom a liekmi, ale aby sme aj svedčili o Evanjeliu nášho Pána, Ježiša Krista, o Tebe, o Tvojej milosti a večnom živote. Amen.
Pieseň:
ES 549
Autor: Viola Fronková


Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Žalmy 118,8

Pavol píše: Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stál pri mne a posilňoval ma. 2.Timoteovi 4,16-17


5.Mojžišova 26,1-11 :: Modlíme sa za: Slovenské Pravno (TuS)