Zamyslenie na deň 11.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 14,1-12

1 Vtedy sa dopočul tetrarcha Herodes o Ježišovi, 2 a povedal svojim sluhom: Toto je Ján Krstiteľ; vstal z mŕtvych, preto pôsobí v ňom zázračná moc. 3 Herodes totiž dal zlapať Jána, zviazať a uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, ženu svojho brata Filipa; 4 lebo mu Ján bol povedal: Nie ti je dovolené žiť s ňou. 5 Chcel ho preto usmrtiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. 6 Na Herodesove narodeniny tancovala dcéra Herodiady pred nimi, a tak sa zapáčila Herodesovi, 7 že prisahal dať jej, čo si len zažiada. 8 Ona, navedená matkou, povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa! 9 I zarmútil sa kráľ, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom rozkázal ju dať. 10 A poslal sťať Jána vo väzení. 11 I priniesli jeho hlavu na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo matke. 12 Potom prišli jeho učeníci, vzali mŕtvolu a pochovali; nato odišli a oznámili to Ježišovi.


Prorok a slaboch. Na jednej strane Ján Krstiteľ, prorok, ktorý zostáva verný svojmu poslaniu, hoci aj za cenu nemilosti u kráľa, keď mu povie pravdu priamo do očí: „Žiješ so ženou svojho brata!“ Tento jeho postoj korešponduje s obrazom, ktorý o ňom čítame v 3. kapitole Matúšovo evanjelia. Nekompromisne hovorí, že všetci majú konať pokánie, že „sekera je už priložená na korene stromov“ a tiež hovorí, že „každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ – – Na druhej strane Herodes – dobre vedel, kto je Ján Krstiteľ! Uznával jeho autoritu Božieho proroka, rozumel aj jeho obvineniam. Veril, že je poslaný Bohom. Ale Herodesova slabošská povaha spôsobila stratu správnej Božej cesty, uväznenie Jána, nerozhodnosť, nepremyslený sľub i Jánovu smrť. Ostrý protiklad života verného Božieho proroka a zbabelého človeka, kráľa… – – Takýto je aj obraz nášho života. Ako kresťania poznáme Božiu vôľu i Jeho zámer s nami. Vieme, čo je správne, ale sme „slabí“ podľa toho aj konať. Niekto sa vyhovára, že nemá dosť múdrosti. No nie je to len skrytá lenivosť, či zbabelosť konať tak, ako očakáva Pán? Jakub nám radí: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ To isté platí aj o Duchu Božom, o Jeho moci, vďaka ktorej sa zo slabocha môže stať mocný a verný Boží bohatier.
Modlitba: Odpusť, Bože, že svoju slabosť využívame ako výhovorku, namiesto toho, aby sme sa nechali posilňovať Tebou. Odovzdávame sa Ti do rúk, nech nás môžeš viesť. Amen.
Pieseň: ES 21
Autor: Tibor Jančík


Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. 5.Mojžišova 16,19

Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. 2.Timoteovi 2,19


Skutky apoštolov 9,31-35 :: Modlíme sa za: Tornaľa (Ri)