Zamyslenie na deň 11.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 6,9-20

9 Ale čo sa vás týka, milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení o lepšom, totiž, že dosiahnete vykúpenie. 10 Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete. 11 Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, 12 aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. 13 Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba 14 takto: Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. 15 A tak čakal (Abrahám) trpezlivo a dosiahol zasľúbenie. 16 Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho a zakončením akéhokoľvek odporu je im potvrdzujúca prísaha. 17 Pretože Boh dedičom zasľúbenia čím nepochybnejšie chcel dokázať nezmeniteľnosť svojej vôle, zaručil to prísahou, 18 aby v dvoch nezmeniteľných výkonoch, ktorými Boh nemôže klamať, mali sme pevné povzbudenie (my), ktorí snažíme uchopiť ponúkanú nádej. 19 Táto je ako bezpečná a pevná kotva našej duše a preniká do najvnútornejšej čiastky, za oponu, 20 kam vošiel za nás Ježiš ako predchodca, keď sa naveky stal veľkňazom na spôsob Melchisedeka.


Viera myslená a skutočná. Žijeme na bohatej strane zemegule, vo svete dostatku a blahobytu. To všetko nás orientuje ku konzumnému spôsobu života. Konzum ustanovuje egocentrický životný štýl. Je to najmä o mne. EGO je problém každého z nás. Iba BOH ho dokáže odmocniť. Preto je dnešný text oslavou služby a „služobníckeho“ nastavenia v živote. BOH nikdy nezabudne na horlivú, vytrvalú, celoživotnú službu, ktorá je étosom Jeho kráľovstva. Čo to znamená? V cirkvi často „žonglujeme“ silnými slovami: svätosť, láska, obeť, evanjelium, spasenie… a príliš často naše náboženstvo končí pri vlastných ušľachtilých pocitoch. Horlivosť v službe, dobročinnosť, skutky obetavosti a milosrdenstva – pre to už protestant nemá až také pochopenie. BOH však vidí realitu našej viery – či je reálna, alebo virtuálna. Či je skutočná, alebo iba myslená – a NEZABUDNE! Nebuďme leniví, ale horliví v skutkoch dobročinnosti navzájom! Dnes „letí“ RETRO móda. Nech sa stane naším pozdravom ten starodávny – dnes už zabudnutý: „K vašim službám, pane!“
Autor: Ľubomír Badiar
Pieseň: ES 648


Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy. Žalm 75,2

Zvestujte cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do Svojho predivného svetla. 1.Petra 2,9


Ján 18,33-38 :: Modlíme sa za: Batizovce (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby