Zamyslenie na deň 11.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Joel 2,18-27

18 Vtedy sa Hospodin rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom. 19 Hospodin odpovedal svojmu ľudu: Ajhľa, posielam vám obilie, mušt i olej, a nasýtite sa tým. A už vás nevydám na potupu medzi pohanmi. 20 Vzdialim od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahnutej a pustej krajiny, jeho predný voj do východného mora a jeho zadný voj do západného mora. Vystupovať bude z neho zápach a hnilobný pach, lebo si počínal velikášsky. 21 Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. 22 Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa zazelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figovník a vinič vydá bohatú úrodu. 23 Deti Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako prv. 24 Humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom i olejom. 25 Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám. 26 Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina, svojho Boha, ktorý podivne nakladal s vami. Môj ľud nebude navždy zahanbený. 27 Poznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som Hospodin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy zahanbený.


Ovocie pokánia. Po výzve k úprimnému pokániu Joel tlmočí Božie zasľúbenia. Pokánie je cestou k požehnaniu. Ním si dáva Boží ľud do poriadku vzťah so svojím Pánom, ktorý bol predtým narušený hriechom. Otvára sa požehnanie hojnosti, pokoja a – čo je najvzácnejšie – Božej prítomnosti (v. 27). Pán Boh požehnáva Svoj ľud s veľkou radosťou a láskou. Zahŕňa Svojou dobrotou aj zem, aj zvieratá, aj ľudí. Ako liečivý balzam pôsobia slová povzbudenia: „…nebojte sa… jasajte, tešte sa z Hospodina…“. Boh sa veľmi teší, keď sa hriešnik obráti, lebo to znamená jeho záchranu. Tak otec prijal márnotratného syna – s veľkou radosťou, zahrnul ho svojou láskou. Náš nepriateľ, „otec lži“ (Ján 8,44), nás chce oklamať. Ako keby nám Pán Boh niečo dobré, ba to najlepšie, čo ponúka život, chcel odoprieť. Ale opak je pravdou. To skutočne najlepšie pre nás, čo nevedie do trápenia, je len to Božie. Pán Ježiš hovorí: „…Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (Ján 10,10). Nezasľúbil nám ľahký život. Zasľúbil nám Svoju prítomnosť (Mt 28,20), Svoj pokoj (Ján 14,27) a zasľúbil nám večný život. On prevzal trest za naše hriechy, aby keď v pokání prídeme k Nemu, aj nám patrili Božie zasľúbenia. Využime túto šancu a nesme ovocie hodné pokánia.
Autor: Ľuboš Trnavský
Pieseň: ES 351


Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Žalm 71,5

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 2.Korintským 4,16


1.Mojžišova 1,20-23 :: MODLÍME SA ZA: Krajné (My)