Zamyslenie na deň 11.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,36-46

36 Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto. 37 Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. 38 I riekol im: Veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou! 39 Nato poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty. 40 Príduc k učeníkom, našiel ich spať; i riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé. 42 A zase odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane Tvoja vôľa. 43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. 44 Nechal ich teda, opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Ajhľa, priblížila sa hodina! Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. 46 Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca!


„Nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ Aké je to ťažké čo i len vysloviť! Nech sa deje všetko podľa Teba! Keď nám je dobre, prečo nie? No ocitnúť sa v smrteľnom nebezpečenstve a nezutekať z boja – to chce veľkú dávku dôvery. – – Pán Ježiš je v rozhodujúcom zápase. V zápase, kde ide o všetko. O našu záchranu. Modlí sa: „Nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ On modlitebným zápasom zmocnel. Kráča vyrovnaný v ústrety smrti na kríži. – – Čo však učeníci? Budú dosť silní? Budú aj v kritickej chvíli dôverovať Pánu Bohu? Nepripravení učeníci konajú, čo im v tej chvíli napadne. Nepýtali sa na Božiu vôľu, ale v strachu o svoj život zapierajú Krista. „Vtedy Ho všetci učeníci opustili a utiekli“ (v.56). – – Každý z nás občas prežíva svoj zápas – svoju Getsemane. Zápasíme s chorobami, so závislosťami, zápasíme o dobré vzťahy, zápasíme s učivom v škole, zápasíme o živobytie, zápasíme o svoje deti… – – Ocitáme sa v zápase, ale sme dostatočne pripravení na takýto zápas? Dokážeme s Ježišom povedať: „Nie ako ja chcem, ale ako Ty“? Preto bdejme a modlime sa, aby sme neprišli do pokušenia robiť veci po svojom…! Pán Ježiš bdie s nami i nad nami.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že nie sme dosť silní. Po našich pádoch, našom Getsemane nás preveď našimi letnicami, kde prichádza sila svedčiť o Tebe v Tvojej moci. Amen.
Pieseň: ES 101
Autor: Lýdia Kordošová


Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. Žalm 25,8

Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy! Matúš 18,21-22


Jeremiáš 15,15-21 :: Modlíme sa za: Ľuboreč (No)