Zamyslenie na deň 10.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,31-35

31 Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera a rozpŕchnu sa ovce stáda. 32 Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. 33 Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším. 34 Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. 35 Odpovedal Mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci.


Galilea – nový začiatok. Predpokladám, že všetci máme určité predsavzatia. No v určitých, najmä hraničných situáciách svoje plány opúšťame. Presne to postretlo aj Ježišových najbližších: „Mne sa to nemôže stať; ja určite nie“…! Miera sebapoznania bola asi precenená. Všetci sme rovnakí. Rovnako zrádzame a sklamávame. – – Okrem toho, že Pán Ježiš nás dôkladne pozná, povedal: „Ale po Svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.“ Ponúka možnosť nového začiatku, veď v Galiley boli povolaní za učeníkov. Nás to vracia ku krstu. Ako čítame v Malom katechizme: „Každý deň má v nás vychádzať a povstávať nový človek.“ Po včerajšom dni môžeme dnes začať nanovo…
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nám dávaš stále nový začiatok. Ďakujeme, že nás tým učíš zabúdať na hriechy druhých ľudí a budovať tak kráľovstvo nebeské. Amen.
Pieseň: ES 477
Autor: Ľubomír Kordoš


Ja, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje. Izaiáš 45,12

Lebo v Kristovi bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Kolosenským 1,16


Židom 9,11-15 :: Modlíme sa za: Lubina (Po)