Zamyslenie na deň 11.11.2023

Jób 12,1-6; 14,1-12

1 Nato Jób odpovedal takto: 2 „Vy ste naozaj ľudia, ako sa patrí, a s vami vymrie múdrosť! 3 Aj ja mám toľko rozumu ako vy, nie som od vás horší, veď komu to nie je jasné? 4 Svojmu priateľovi som na posmech, ja, ktorý Boha vzývam a dostal som od neho odpoveď. Som na posmech, hoci som spravodlivý a bezúhonný. 5 Myšlienky tých, čo sú v bezpečí, opovrhujú nešťastím pripraveným pre tých, ktorým sa trasú nohy. 6 Na pokoji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo rozhorčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti.

1 Zo ženy zrodený človek žije len krátko, ale je sýty nepokoja. 2 Rozkvitne ako kvet a zvädne, zmizne ako tieň a neostane stáť. 3 Ty však na takého upieraš oko a privádzaš ho proti sebe na súd. 4 Kto urobí z nečistého čisté? Nikto! 5 Ak sú mu vymerané dni a u teba je počet jeho mesiacov, hranice, ktoré si mu vymedzil, neprekročí. 6 Nedívaj sa na neho, nech si vydýchne, kým ho ako nádenníka deň nepoteší. 7 Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. 8 Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu, 9 len čo zacíti vodu, vypučí a ako priesada vyženie mládnik. 10 Keď však zomrie muž, ostane ležať, keď vydýchne človek, kdeže je už? 11 Ako keď sa voda stratí z mora a rieka opadne a vyschne, 12 tak aj človek, ak si ľahol, už nevstane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svojho spánku nepreberú a nevstanú.


Kde nájsť skutočnú nádej? Jóbov údel je plný bolestí a strát. Jób vie z vlastnej skúsenosti, aký je ľudský život krehký, nestály a poznačený hriechom. A predsa – uprostred všetkého ťažkého a bolestného sa dá v jeho slovách vycítiť nádej, ktorá pramení z jeho vzťahu k Bohu. Svoje bolesti a otázky predkladá Bohu v modlitbe. Jób to sám nevie úplne obsiahnuť, či pochopiť, no vie, že nádej v bezútešnej situácii môže nájsť jedine u Boha. Vo svojom zápase mnohému nerozumie, no vie, že ak je tu ešte pre neho nejaká nádej na pomoc, určite je spojená s Božím zásahom. Svoje srdce si preto nezatvrdzuje ani v utrpení a v zápasiacej viere hľadá nádej u Boha. Záver príbehu mu dáva za pravdu. Pán Boh mu pomôže a požehná ho. Ten, kto dúfa v Hospodina, nebude zahanbený. V akomkoľvek čase, situácii a za každých okolností. Toto Jóbovo svedectvo, ako aj svedectvo mnohých trpiacich veriacich ľudí sú aj pre nás povzbudením k tomu, aby sme nestrácali nádej, ale živili ju úprimnými modlitbami a kresťanskou láskou, ktorú by sme v sebe mali nájsť a šíriť ju aj okolo seba.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že pri nás stojíš, aj keď je to zlé. Napĺňaj ma nádejou aj v čase temna a rozvíjaj vzťah so mnou, nech vnímam Tvoju lásku. Amen.
Pieseň: ES 634
Autor: Daniel Beňuch


Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anjeli. 1.Mojžišova 32,2

Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? Židom 1,14


Zjavenie Jána 3,14-22 :: Modlíme sa za: Zemianska Oľča – Lipové (DNS)