Zamyslenie na deň 11.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 16,19-31

19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. 23 Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; 24 zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. 25 Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. 26 Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. 27 Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; 28 mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. 29 Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30 On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31 Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.


O boháčovi a Lazárovi. Podobenstvo nám podáva najprv obraz zo života boháča a Lazára tu, na zemi, a potom tam, v podsvetí. Hoci má svoj pôvod v dobe otrokárstva, berieme ho vážne, ako slovo Biblie. Zvlášť boháč nás svojím postojom a napokon aj údelom varuje tým, ako sa mýlili tí, ktorí si položili za základ pozemského života mamonu, pominuteľné bohatstvo… Zabudol na to, čo ho očakáva a čo zostane aj pre večnosť. Nielen on vlastnil majetok, ale aj majetok vlastnil jeho – zmocnil sa jeho duše. Tu platí známe Ježišovo slovo: „Skôr prejde ťava uchom ihly, ako bohatý do Kráľovstva nebeského!“ A nejde predsa iba o časné imanie. Ide o to, aby sme sa nestali modernými otrokmi vecí, ktoré nás obklopujú. Tu platí: Čo najviac miluješ, to je tvoj boh! Dôležitejšie je rozhojňovanie sa vo viere v Spasiteľa Krista, čo otvára oči pre potreby blížnych, na našu pomoc odkázaných. – – Údel, ktorý žne Lazár, potvrdzuje Ježišovo zasľúbenie o posledných, ktorí budú prvými – a slová: „Majú prorokov, nech ich poslúchajú“ – zostávajú trvalou výzvou. Vážny prístup k nim a vôbec, k zákonu, je jednou z ciest viery. – Dar Ducha Svätého a živá viera otvára oči pre potreby tých „posledných“.
Autor: Tomáš Gáll
Pieseň: ES 689


Tí, čo sa na lodiach na more vydali, videli diela Hospodinove a Jeho divné skutky v hlbočine; tí nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch. Žalm 107,23.24.31

On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Skutky apoštolov 17,27


Lukáš 7,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Spišská Nová Ves (Ta)