Zamyslenie na deň 11.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 45,1-5

1  Slovo, ktoré prorok Jeremiáš hovoril Bárúchovi, synovi Nérijovmu, keď písal tieto slová do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho:   2  Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o tebe, Bárúch:   3  Povedal si: Beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie.   4  Povedz mu: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, čo som vystaval, rúcam, a čo som zasadil, vytrhávam, to jest celú moju krajinu.   5  Ty si žiadaš veľké veci. Nežiadaj si, lebo, hľa, privediem pohromu na každé telo – znie výrok Hospodinov – ale tvoj život ti ponechám ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.


Porozumieť súčasnosť. To nie je vždy ani jednoduché, ani ľahké. Dokonca ani pre verných Božích služobníkov. Jeremiáš počúval Slovo Hospodinovo, Bárúch zapisoval a čítal dokonca aj kniežatám a panovníkovi. Dvojica verných, ktorí urobili, čo len mohli na záchranu svojho národa. Ich problém bol snáď v tom, že odporúčali záchranu počúvaním Božieho posolstva a konaním podľa neho. Takéto odporúčania sa málokedy páčia mocným a vedúcim a kniežatám a tým, ktorí rozhodujú. Oni majú svoje predstavy o záchrane národa, chcú používať svoje spôsoby a prostriedky. A odskáču si to obyčajne tí, ktorí oznamujú Božie rozhodnutia, Božie Slovo, Božie spôsoby. Tí bývajú z toho unavení, skleslí, dušu im nahlodávajú pochybnosti. Lenže Boh vždy nebuduje, najmä nie podľa ľudských predstáv a úsudkov. Boh aj rúca, vytrháva, odstraňuje, aby bol priestor na nové počiatky (Jer 1,10). A to neraz aj to, čo sám zasadil. Aj cirkev a v cirkvi. Nebuďme si takí istí, že sme v bezpečí! Verným neraz zostane len holý život. Ale vždy im zostane istota Božej prítomnosti, blízkosti a nového začiatku.
Autor: Jozef Grexa st.
Pieseň: ES 331


Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin. Izaiáš 63,7

Už ste okúsili, že Pán je dobrý. 1.Petra 2,3


RÍMSKYM 13,1-7 :: MODLÍME SA ZA: PONDELOK – HRNČIARSKA VES (NO)