Zamyslenie na deň 11.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 6,5-22

5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, 6 Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. 7 I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. 8 Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. 9 Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. 10 Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta. 11 Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia. 12 Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. 13 Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. 14 Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou. 15 Takto to urob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. 16 Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie. 17 Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. 18 Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 19 Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica. 20 Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvojice, aby ostali nažive. 21 Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich; budú potravou tebe aj im. 22 Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.


Veľká skazenosť. Boh ľutovalbolelo Ho srdce! To sú veľmi vážne slová. Boží súd nad celou zemou je neodvratný. Nóach však našiel milosť. V Písme čítame nádherné svedectvo, že Nóach chodieval s Bohom. Denne žil v Jeho blízkosti, v úzkom osobnom vzťahu s Ním a žil spravodlivo a bezúhonne. Úžasné! Byť spravodlivý a bezúhonný nie je možné bez každodenného chodenia s Bohom. Pritom je dôležité neprehliadnuť skutočnosť, že záchrana Nóacha, jeho rodiny a teda aj ľudstva ako takého, bola vecou BOŽEJ MILOSTI, ktorú Nóach našiel. Čo sme našli, na to sme nemali nárok – to je dar od Toho, Kto to pripravil. Všimnime si ten obrovský kontrast medzi životom Nóacha a jeho rodiny v porovnaní s tým, ako žili ostatní jeho vrstovníci, čo bolo vtedy bežné, „normálne“! Je fascinujúce, že Nóach „nešiel s dobou“, neprispôsoboval sa dobe, ale išiel „proti prúdu“. Nóachov príklad a vzor potrebujeme dnes viac, ako si dokážeme uvedomiť, lebo charakteristika jeho doby sa v ničom nelíši od dnešnej! A všimnime si, že Nóach sa v tej zlej dobe neobjavil odniekiaľ zvonku – On v nej vyrástol! Ako bolo možné, že bol iný? Odkiaľ poznal Boha a Jeho vôľu? Písmo o tom svedčí. V línii „prvorodených“ sa z generácie na generáciu odovzdávalo Božie Slovo a rešpekt pred Ním. To všetko nám chce Pán Boh povedať týmto veľmi vážnym príbehom.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju milosť, ktorá nám ponúka svätý život proti prúdu svetáckosti! Daj nám silu a chuť prijať túto milosť, aby sme boli zachránení! Amen.
Pieseň: ES 442
Autor: Jozef Budaj


Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Žalm 4,8

Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. 1.Timoteovi 6,17


Izaiáš 66,18-23 :: Modlíme sa za: Giraltovce (Šz)