Zamyslenie na deň 10.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

13. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25,40


Marek 3,31-35

31 Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. 32 Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa. 33 A On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? 34 A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, povedal: Ajhľa, moja matka a moji bratia! 35 Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou.


Pokrvné putá. Podľa názoru mnohých, sú to tie najsilnejšie putá, ktoré nás tu, na Zemi, viažu s inými ľuďmi. Je krásne, ak pokrvné putá sú aj putami lásky, služby, obetavosti v rodine. Ak sa však pozeráme na dnešný svet, vidíme veľa príkladov, ako sa aj pokrvné putá dokážu pretrhnúť. Spory o majetky, závisť, neochota odpustiť a mnoho iných bolestí trhá pokrvné putá v našich rodinách. Pán Ježiš nepodceňuje a nedegraduje rodinné zväzky. Svojimi jasnými – a pre niekoho aj tvrdými slovami – hovorí o tom, aké putá sú silnejšie. On hovorí, že mocnejšie putá, ako tie pokrvné, sú putá duchovné. Sú to putá spojenia s Ním. Sú to putá poslušnosti a plnenia Božej vôle. Ľudia, ktorí sú poslušní Ježišovmu Slovu – to je Jeho rodina. To je Božia rodina. Do tejto rodiny patria všetci, ktorí vedia, čo je najdôležitejšie, čo má prednosť pred všetkým – napĺňať Božiu vôľu, poslúchať Pána Ježiša. Ktorá rodina je pre teba najvzácnejšia? Ktoré putá sú pre teba najdôležitejšie? Ak to budú tie duchovné – putá spojenia s Pánom Ježišom – potom sa aj v tých pokrvných putách môže veľa zmeniť k lepšiemu.
Autor: Martin Chalupka
Pieseň: ES 536


Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného odpočinku. Izaiáš 32,18

Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami! 2.Tesalonickým 3,16


Lukáš 10,25-37 :: 1.Jána 4,7-12 :: Žalm 119,57-64 :: MODLÍME SA ZA: Väzenskú misiu