Zamyslenie na deň 11.6.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Svätej Trojici
Kto vás počúva, Mňa počúva. Kto vami pohŕda, Mnou pohŕda. Lukáš 10,16a


1.Jána 4,(13-16a)16b-21

(13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.)

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 20 Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? 21 A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.


Boh je láska. Tento citát z Biblie poznáme mnohí naspamäť. V niektorých domácnostiach sú biblické citáty súčasťou výzdoby interiéru a tento patrí medzi ne. Je to dôležité poznanie o Pánu Bohu. Dnešná 1. nedeľa po Svätej Trojici nám pripomína, že vo výroku „Boh je láska“ je konštatovanie, že v Bohu je láska. Láska je vzťah. Láska je tým vzájomným putom medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Žijeme však v prevrátenom, hriešnom svete, kde pre mnohých platí iné vyznanie: „Láska je boh.“ Tomuto veria a ženú sa za falošnou láskou, ktorá však nie je láskou, ale telesnou vášňou a pre vášeň strácajú pravú lásku. Žijú pre vášeň a sex, striedajú partnerov a ich srdcia sú čoraz prázdnejšie. Ak však zostávame v Bohu a Boh zostáva v nás, napĺňa nás Božia láska. Potom milujeme Boha aj blížneho. Táto Božia láska obstojí aj v čase, keď sa má prejaviť naša láska k blížnemu. Pán Ježiš je nám príkladom, dokonca aj v tom, ako máme milovať svojich nepriateľov. Keď si už vo svojom živote okúsil Božiu lásku, vieš touto láskou milovať aj ľudí. Božia láska napĺňa tvoje srdce, a preto môžeš byť Božím nástrojom lásky k blížnemu.

Modlitba: Pane, naplň moje srdce Tvojou láskou a ukáž mi aj dnes, ku komu ma posielaš s prejavom Božej lásky. Amen.
Pieseň: ES 548
Autor: Samuel Linkesch


Vráťte sa k Hospodinu, od ktorého ste sa úplne odvrátili! Izaiáš 31,6

Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. 1.Timoteovi 1,15


Lukáš 16,19-31 :: Jeremiáš 23,16-29 :: Žalmy 34 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien