Zamyslenie na deň 10.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Matúš 11,28


1.Korintským 14,1-3.20-25

1 Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; 3 ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje.

20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí. 21 V zákone je napísané: Cudzími jazykmi a ústami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, a ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. 22 Preto sú jazyky znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, a prorokovanie nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. 23 Keby sa tak celý cirkevný zbor zišiel na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi, a prišli by tam prostí alebo neveriaci, či nepovedia, že blazniete? 24 Keby však všetci prorokovali, a prišiel by neveriaci alebo prostý, všetci ho presvedčia, všetci ho posúdia, 25 tajnosti srdca budú zjavené, a tak, padnúc na tvár, bude vzývať Boha a vyznávať: Iste Boh je vo vás!


Držte sa lásky a usilujte sa o duchovné dary. Je lepšie v zhromaždení povedať pár zrozumiteľných slov, ako vydávať prúdy tisícich nejasných slov. Preto, ak kresťania túžia po duchovných obdarovaniach, Pavol vysvetľuje, že dar proroctva je viac ako jazyky. Proroctvo buduje celé spoločenstvo a môže obsahovať napomenutie, povzbudenie, požehnanie aj reč, ktorá vzdeláva. – – Pavol však očakáva od veriacich duchovnú dospelosť založenú na rýdzosti kresťanského života – predovšetkým na láske. Dar proroctva je takým budujúcim prejavom duchovného spoločenstva, ktorý vedie k rastu viery. Božie proroctvo sa veľmi konkrétne môže prejavovať aj v našom živote, ak Pán prehovorí do našich plánov a rozhodovania. Naše bohoslužobné zhromaždenia sú tiež Božou rečou, počúvame Jeho vzácne slovo. Ale situácia môže byť veľmi podobná nášmu textu, môžeme byť len konzumní kresťania, ktorí sa potrebujú nasýtiť vlastným egom či náboženským zážitkom. Možno sú veci v našom živote, ktoré nikam nevedú, a točíme sa v jednom bludnom kruhu „jazykov“ a nie sme už ochotní počúvať a vidieť Pánovo slovo, ktoré je v našej situácii prorocky jasné. Preto hľadajme to, čo je naozaj Božia vôľa v našom uponáhľanom dni!
Autor: Radoslav Danko
Pieseň: ES 281


Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach! Žalospevy 3,41

V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Kolosenským 4,2


Lukáš 14,(15)16-24 :: Efezským 2,17-22 :: Žalm 36 :: Modlíme sa za: Detskú misiu