Zamyslenie na deň 10.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 16,5-15

5 Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš?   6 Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce.   7 Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám.   8 A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde;   9 o hriechu, že neveria vo mňa;   10 o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte;   11 a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.   12 Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete.   13 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.   14 On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám.   15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.


Boh nás vedie Svojím Duchom! Učeníci boli zarmútení nad avizovaným odchodom svojho Majstra. Ak by sa Ho opýtali, kam odchádza, možno by pochopili význam Jeho rozlúčky. Odchádza k Tomu, ktorý Ho poslal, to jest ku Svojmu Nebeskému Otcovi, ale zároveň zdôvodňuje, že Jeho odchod má veľký význam pre Jeho nasledovníkov. Na inom mieste Božieho Slova čítame, že odchádza, aby Svojim verným, ktorých si k Sebe zoberie, pripravil v nebi miesto. Učeníci však predsa môžu pocítiť Pánov záujem o ich život a o to, aby na tomto svete neboli opustení. Boh človeka nikdy neopúšťa! Preto Pán Ježiš sľubuje, že im pošle Svojho Ducha. Majster odíde, a príde Radca. Ten poučí svet o hriechu, o spravodlivosti, o súde… Duch Boží bude viesť nasledovníkov slovom pochádzajúcim od Pána Boha, bude zvestovať aj budúce veci. Duch oslávi Pána Ježiša, ich Majstra, tak, ako Ježiš oslávil Svojho Otca. Duch Boží odovzdá Pánovým nasledovníkom, čo je Božie. A to Božie je pre nás to najlepšie. Tohto Ducha máme, aby nás sprevádzal. Skúsme popremýšľať nad svojím životom, či sme ochotní prijať Jeho rady, ale i napomenutia? Ak sa Ním v živote necháme usmerňovať, okúsime novú radosť zo spoločenstva s Pánom Bohom. Takúto radosť nám svet rozhodne nedá.
Autor: Radoslav Grega
Pieseň: ES 311


Jozef povedal Pótifárovej žene, keď ho chcela zviesť: Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?!  1.Mojžišova 39,9

Kristus ako Syn je nad Jeho domom.  Židom 3,6


2.KORINTSKÝM 4,11-18 :: MODLÍME SA ZA: BARDEJOV (ŠZ)