Zamyslenie na deň 11.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 16,16-24

16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma.   17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi?   18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí.   19 Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma?   20 Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť.   21 Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet.   22 Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť.   23 A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene.   24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.


Mať rád znamená nesledovať čas. Pánu Bohu nie vždy rozumieme. Naše myšlienky sú často prízemné, telesné, svojsky ľudské. Pochopiť Svätého nám bráni naša „nesvätosť“. Naše „veľkolepé“ ľudské projekty nám zakrývajú úžasný Boží projekt s nami. Náš malý domček života bráni výhľadu na zbudovaný Nový Jeruzalem. Ako hovorí úslovie: ´Pre strom nevidíme les.´ Jedným pekným cudzím slovom je „empatia“. Je to schopnosť vcítiť sa do pocitov iného človeka. Kresťan potrebuje empatiu. Ísť smerom k blížnemu – chápať, čo prežíva, čo mu robí starostí, čo ho trápi. Žiť empatickou láskou znamená počúvať, byť s blížnym na ceste, venovať mu čas, chcieť chápať dôvody rozhodnutí. Bez empatickej lásky je vzťah plytký. Iba ako zdvihnutá ruka na pozdrav. Empatiu však potrebujeme predovšetkým voči nebeskému Otcovi. Pochopiť Ho. Potrebujeme byť s Ním na ceste, vcítiť sa do Jeho Slova. Vždy znova a znova Mu chcieť rozumieť a pripomínať si Jeho zámery lásky. Chcieť chápať Jeho rozhodnutia. Empatia sa neteší sama zo seba, ale teší sa s druhým. A to chce Boh. Tomu podriadil Svoj život Jeho Syn. Aby naša radosť bola spoločná. Taká, ktorá neprestane! Tešiť sa na ceste a potom v cieli.
Autor: Ján Matis
Pieseň: ES 237


Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.  Izaiáš 45,6-7

Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnosti zažiari svetlo!“ – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.  2.Korintským 4,6


JÁN 16,16-23A :: MODLÍME SA ZA: BATIZOVCE (TA)