Zamyslenie na deň 1.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na mesiac september
Hospodin hovorí: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Jeremiáš 31,3


JEREMIÁŠ 3,1-10

1  Ak muž prepustí svoju ženu, a ona odíde od neho a vydá sa za iného, či sa k nej ešte vráti? Nebola by krajina krajne znesvätená? Ty si však smilnila s mnohými druhmi, a máš sa vrátiť ku mne? – znie výrok Hospodinov.   2  Pozdvihni oči k holiam a hľaď; kde si sa nedala zneuctiť? Pri cestách si im vysedala ako Arab na púšti; a tak si znesvätila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou.   3  Nespŕchlo a nedostavil sa jarný dážď, ale ty si mala čelo ako žena neviestka, nechcela si sa červenať.   4  Pravda, teraz už voláš na mňa: Otče, Ty snúbencom si mojej mladosti.   5  Či sa naveky bude hnevať a navždy prechovávať hnev? Tak si hovorila, ale zlo si páchala, koľko si vládala.

6  Potom mi Hospodin riekol za čias kráľa Joziáša: Videl si, čo robila Odpadlíčka, Izrael? Chodila na každý vysoký vrch a pod každý zelený strom a tam smilnila.   7  Myslel som si: Po všetkom, čo popáchala, vráti sa ku mne; ale sa nevrátila. Jej sestra Nevernica, Júda, to videla.   8  Videla, že som prepustil Odpadlíčku, Izrael, a dal som jej prepúšťací list, lebo cudzoložila, no jej sestra Nevernica, Júda, sa nezľakla, ale šla a smilnila aj ona.   9  Znesvätila celú krajinu svojím krikľavým smilstvom a cudzoložila s kameňom i drevom.   10  Ani napriek tomu všetkému sa jej sestra Júda, Nevernica, nevrátila ku mne z celého srdca, ale len naoko – znie výrok Hospodinov.


Krok späť – k Bohu. Každý z nás už prešiel zlým obdobím, či už sa nám niečo nepodarilo, alebo sme urobili nejaké „faux pas“ (fó-pa) alebo iný prešľap. Vtedy je najlepšie zastaviť sa, urobiť krok späť, vrátiť sa tam, kde sa to začalo rúcať, zamyslieť sa nad sebou a nad celou situáciou a napraviť, čo sa dá. Zdá sa to také jednoduché, no nie je. My, ľudia, robíme chyby. No veľmi ťažko si ich priznávame. Ťažko priznávame, že sme zlyhali. Aj Izraeliti zlyhávali. Už po nespočetný krát sa vzdialili od Boha, robili, čo sa Hospodinovi nepáčilo, išli po svojich cestách a – padli. Nepoučiteľní! Ale zdá sa, že takí sme aj my – nepoučiteľní. Často sa pýtam, ako je možné, že Pán Boh to s nami ešte nevzdal? Ba čo viac, dal nám ešte väčší dôkaz lásky – Svojho Syna. Vážme si, čo v Ňom máme, čo v Ňom dostávame, vážme si, že Jeho milosť ešte stále trvá, že Jeho dotyk lásky prišiel aj k nám. Ako Svoj izraelský ľud, aj nás Hospodin volá: „Navráť sa ku mne“ aj napriek tomu, že si opustil svoju prvú lásku. Ešte stále je tu možnosť robiť pokánie, napraviť a zmeniť svoje konanie, myslenie, lebo s Jeho pomocou to nie je nemožné. Spoznali sme nekonečnú Božiu lásku a poznáme Boží charakter, preto si aj dnes vyberme to, čo je správne.
Autor: Katarína Šoltésová
Pieseň: ES 496


Hospodin nás učinil, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Žalm 100,3

Kedysi neboli ste ani len ľudom, a teraz ste ľudom Božím. 1.Petra 2,10


1.KRONICKÁ 29,9-18 :: MODLÍME SA ZA: MURÁNSKA DLHÁ LÚKA (GE)