Zamyslenie na deň 1.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

AUGUST
Heslo mesiaca: Nakloň, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči, Hospodin, a viď! 2.Kráľov 19,16


9. nedeľa po Svätej Trojici
Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Lukáš 12,48b


Filipanom 3,(4b-6)7-14

( Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. 5 Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, farizej čo do zákona, 6 horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona.)

7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9 a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10 aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – 11 aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. 12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14 cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.


Strata a zisk, dve hodnoty, ktoré si spájame najmä s ekonomikou a obchodom. Čo najmenšie straty a čo najväčší zisk. To je rovnica, podľa ktorej sa dnes rozmýšľa. Prechádza to aj do bežného života. Všetci sa snažíme vyhnúť stratám, ale aj tie sú dôležité. Bez straty nie je možné poznať pravú hodnotu zisku. My však nie sme naučení takto premýšľať. Najmä, ak sme až príliš pripútaní k veciam, ktoré máme stratiť… – – Pavel naznačuje, že zisk býva neraz vyvážený stratou. Akoby nové veci mohli prísť až potom, čo opustíme tie staré. A to nie je jednoduché. Najmä, ak ide o veci, na ktorých sme si zakladali. Tie veci samé o sebe nemusia byť zlé (Pavel ich vymenováva: žid, farizej, spravodlivý), ale v porovnaní s novými (Kristova milosť, vzkriesenie, utrpenie… ) je nevyhnutné opustiť ich. – – Pre nás to môže byť náš pôvod, honor, práca, manželka/manžel, rodina… , teda všetko, čo pre nás znamená viac, než Kristus Pán. Máme to „stratiť, aby mohlo vstúpiť k nám ozaj niečo nové, oveľa vzácnejšie a trvalejšie? Má nám k tomu pomôcť aj skúsenosť apoštola Pavla (v.14): „Cieľ mám vždy pred očami.“ Tento pohľad nám uľahčí nemyslieť nato, čo sme pre Krista museli opustiť. – – Čo musíš v živote stratiť, aby si dosiahol vzkriesenie? Prajem ti veľa odvahy do nového života.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si viac, než čokoľvek iné. Ďakujeme, že večný život je nekonečne krát cennejší, než časný. Odpusť, že tomu málo veríme a správame sa, akoby boli najcennejšie osoby a veci tohto sveta. Obnov nám myseľ Tvojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Milan Kubík


Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 5.Mojžišova 6,5

My milujeme, lebo on nás miloval prvý. 1.Jánov 4,19


Matúš 13,44-46 :: Jeremiáš 1,4-10 :: Matúš 7,24-27 :: Žalm 14 :: Modlíme sa za: Slovenskú Biblickú spoločnosť