Zamyslenie na deň 1.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MÁJ
Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného. 2.Samuelova 7,22


Rímskym 15,1-6

1 My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu. 2 Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na budovanie. 3 Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe, ale – ako je napísané: Potupovania tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. 4 Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. 5 A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, 6 aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.


Pomáhajme jedni druhým z lásky a s láskou! Apoštol Pavel nás volá k tomu, aby sme mysleli aj na blížnych, nielen na seba. Aby sme pomáhali iným znášať ich slabosti. Aby sme kráčali životom aj s niekým iným, kto potrebuje našu pomoc. Platí, že silnejší majú pomáhať slabším, aby mohli všetci spolu napredovať. Ide o uvedomenie si toho, že neochota poslúžiť iným je prejavom samoľúbosti alebo obavy, keď si človek myslí, že svojou pomocou inému oslabí seba samého. Za príklad takého Človeka, ktorý bez obáv slúži iným, nám dáva Božieho Syna, ktorý ochotne, z lásky k nám išiel na smrť, aby nás zachránil pred večnou smrťou. Ježišovi pri tomto záchrannom diele človeka nešlo o to, aby si získal obľubu a uznanie. Neurobil to ani preto, aby sa od nás, hriešnikov, oddelil. Veď vzal na seba hriechy človeka. Nemyslel na seba, ale na ľudí, ktorí potrebovali Jeho pomoc. Z Kristovho osobného príkladu – nielen z príkazu zákona milovať blížneho svojho – vidíme a učíme sa, že naozajstným dobrom nie je to, čo pochádza z egoizmu, z nepriateľstiev, ale to, čo je na prospech niekomu inému. Takto budujeme jednotu v Ježišovi Kristovi. A takto potom môžeme ako spoločenstvo oslavovať Boha a nášho Otca Pána Ježiša Krista za všetko, čo pre nás urobil a robí!
Modlitba: Odpusť, Bože, že z nášho náboženského života vymizla láska. Staráme sa o budovy, obrady, ale málo o ľudí. Málo môže svet povedať: „Cirkev sú tí, ktorí nám pomáhajú a dávajú.“ Veď nás Kristovým Duchom ku viere činnej skrze lásku. Amen.
Pieseň: ES 354
Autor: Eva Germanová


Videl som teda, že niet nič lepšie, než aby sa človek tešil zo svojho diela, lebo to je jeho údelom. Kazateľ 3,22

Radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle. Kolosenským 1,12


Izaiáš 66,6-13 :: Modlíme sa za: Mošovce (Tu)