Zamyslenie na deň 1.4.2024

APRÍL
Heslo mesiaca: Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. 1.Petrov 3,15


2. slávnosť veľkonočná
Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18


Marek 16,9-20

9 Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. 10 Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. 11 Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu. 12 Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. 13 Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. 14 Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. 17 Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi. 18 Budú brať do rúk hadov, a keď aj niečo smrtonosné vypijú, neublíži im to. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.“ 19 Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.


Zjavil sa. Zobúdzame sa do pondelkového veľkonočného rána. Máme pred očami prázdny hrob. A mnohí dnes, tak ako vtedy, polemizujú, spochybňujú, odmietajú: „Čo ak to bolo inak?“ Žijeme v dobe hoaxov – lživých správ. Práve teraz, viac než v časoch minulých, sa všetko relativizuje. Na zaručenú informáciu sa po krátkej chvíli objaví nová správa, ktorá všetko spochybní a otočí o 180 stupňov alebo minimálne naštrbí našu dôveru a niekedy aj vieru. Ak sa na niečo nájde liek či vakcína, objavia sa antivaxeri; z agresora sa neraz stáva obeť; z hriešneho konania obhajoba ľudských práv či vedecké skúmanie; z Božieho Syna sa stane obyčajný dobrý človek s peknými myšlienkami. Nedajme sa pomýliť, bratia a sestry. Božie pravdy sú tu a sú platné po tisícročia. Zostanú platné naveky. Aj dnes preto platí: Kristus vstal. Zjavil sa jednej, potom dvom, potom jedenástim. Toto si vštepme do svojho srdca, do srdca svojich detí a vnúčat. Nie, nie je iná doba. Nebojme sa, že sa nám niektorí vysmejú. Jeho láska k nám prekonala posmievanie, obrovskú zlobu, tmu hrobu, smrť. Ak tomu uveríme, udejú sa veľké veci. Napokon máme od nášho Spasiteľa zasľúbené: „Kto uverí…, bude spasený.“

Modlitba: Spasiteľu náš, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme za Tvoje dielo záchrany. Aj v tejto sviatočnej chvíli Ťa úprimne prosíme – prispor nám viery. Vlej ju ako životodarnú krv do našich žíl, do nášho srdca, do našich rodín. Amen.
Pieseň: ES 138
Autor: Ľubomír Pankuch


Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému! Izaiáš 1,17

Agabos vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády cisára Klaudia. Preto sa učeníci v Antiochii rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku. Skutky apoštolov 11,28-29


Lukáš 24,13-35 • 1.Korinťanom 15,50-58 • Izaiáš 25,6-9 • Modlíme sa za: Liptovská Porúbka (LOS)