Zamyslenie na dnes 17.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate
(Zvučne plesaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1)
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2.Korintským 5,17


1.JÁN 5,1-4

1  Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.   2  Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania.   3  Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké,   4  pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.


Milovať Boha. To sa ľahko povie, ale čo znamená „milovať Boha“, ktorého sme nikdy nevideli, nemôžeme Ho celkom spoznať a už vôbec nie dotknúť sa Ho? Iste, môžeme Mu to povedať v modlitbe. Lebo On nás počuje, aj keď my Ho nevidíme. Apoštol Ján, ktorý je apoštolom lásky, nám dáva jasnú odpoveď, čo znamená milovať Pána Boha. Milovať Pána Ježiša a plniť Božie prikázania. Oboje to veľmi úzko súvisí. Bez lásky k Pánovi Ježišovi sa prikázania plniť nedajú. Nedokážeme to, čo ako by sme sa snažili. Ale láska – to spojenie s Pánom Ježišom – nás vedie k tomu, aby sme plnili to, čo Pán Boh hovorí. Vtedy to nie je ťažké, lebo Pán Ježiš nám k tomu dáva Ducha Svätého, dáva nám Svoju silu, dáva nám víťazstvo. Taký je Pán Ježiš. Ak Boh je láska, tak Pán Ježiš je ten, kto nám ju denne dáva. Keby sme náhodou zlyhali, aj tak môžeme k Nemu prísť a On odpustí, On je naše víťazstvo. S Ním, ktorý je plnosť zákona, plníme Božie prikázania. A len vďaka Nemu budeme raz prebývať v nebeskej sláve. Ty vieš, Otče nebeský, že Ťa chceme milovať celým srdcom. Ďakujeme Ti, že Pán Ježiš nám skrze Ducha Svätého dáva Tvoju lásku a vedie nás, aby sme plnili Tvoje prikázania! Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme vo viere víťazili nad všetkým, čo nás chce od Teba odviesť a raz prišli k Tebe do neba. Amen.
Autor: Katarína Hudáková
Pieseň: ES 477


Z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti. Žalm 59,17

Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia. 2.Korintským 1,3


JÁN 15,1-8 :: ŽALM 96 :: MODLÍME SA ZA: DUNAJSKO-NITRIANSKY SENIORÁT