Zamyslenie na dnes 16.4.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 1,10-17

10  A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.   11  Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami.   12  Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja však Apollov, ja však Kéfasov, ja však Kristov.   13  Či je Kristus rozdelený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pavlovo boli pokrstení?   14  Ďakujem Bohu, že som nekrstil nikoho z vás, len Krispa a Gája,   15  aby nikto nepovedal, že ste v moje meno boli pokrstení.   16  Ba pokrstil som aj domácnosť Štefanovu, ináč neviem, či som pokrstil niekoho iného,   17  lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu.


O vzoroch. Práve dnes som si zmenila titulnú fotku na Facebooku s výrokom: „Neboli sme povolaní, aby sme boli ako iní kresťania, ale ako Kristus.“ Tomuto počinu predchádzalo zopár rozhovorov s mladučkými ľuďmi, ktorí sa netajili svojimi ambíciami: „Ja by som chcela raz robiť presne to, čo robíš ty… chcel by som žiť tvoj život… dúfam, že raz budem ako ty…“ Nebezpečné. Pre nich, aj pre mňa. Je to totiž veľmi príjemné počúvať také slová a povedať si: Asi žijem dobre. Je nebezpečné nechať sa takto nasledovať. Lebo moja láska je len „odtiaľ potiaľ“, moja milosť je len „odtiaľ potiaľ“, moja múdrosť, kapacita môjho srdca, moje poznanie, moja schopnosť obetovať sa, či rozumieť. Skôr alebo neskôr sklamem. Aj ich, aj seba. Keď však pochopia (čím skôr), že Kristus je ten, ktorý je zdrojom, plnosťou, spásou, priateľom, pastierom, všetkým, keď sa oprú o Neho, čaká ich pevný život. Nesklamú sa. Nebudú sa porovnávať, vytvárať v cirkvi súťažné skupinky prívržencov toho alebo iného vedúceho. Porozumejú, že Kristus nie je rozdelený a nikto iný za nich nebol ukrižovaný (v. 13). Keď je Kristus v centre tvojho života, rozhodovania, rodiny, priateľstiev, vzťahu, manželstva, snov, plánov, nemôžeš sa pomýliť. Keď je v centre hocikto iný, napríklad aj ty sám, je to recept na katastrofu.
Autor: Maruška Skonc rod. Kožlejová
Pieseň: ES 244


Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc! Žalm 22,20

Ako slepec Bartimaios počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou! Mnohí mu dohovárali, aby zamĺkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Marek 10,47-48


JÁN 14,1-6 :: MODLÍME SA ZA: DOBRÁ NIVA (ZV)