Zamyslenie na deň 5.1.2016

Marek 1,14-20

Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie   a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!   Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári.   Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí.   A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.   Keď poodišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete.   Hneď ich zavolal a oni zanechali otca Zebedea s jeho pomocníkmi na lodi a šli za Ním.


Poďte za mnou… Koho radi nasledujeme? Toho, kto je zaujímavý, niečím nám imponuje a vie nám dať benefity? No nasledovať v dnešnej modernej dobe Pána Ježiša, to vôbec nie je atraktívne. Veď nám za to nič neponúka. Skôr naopak. Pozýva nás k nasledovaniu; zdôrazňuje, aby sme doslova dokázali zanechávať siete – rutiny, zanechávať lode – istoty a zanechávať otca – ľudí. „Nasledovať“ Ježiša je pozvaním k rozlúčeniu sa so sieťou, loďou a otcom; práve toto je pre nás najťažšou úlohou (my radi hromadíme). Stojíme však na prahu nového roku, a tak verím, že ak sme si nedali nijaké novoročné predsavzatie, preskúmajme všetky oblasti svojho osobného života a odpovedzme si na otázky: Aké „siete“ ma najčastejšie zamotávajú? Aké „loďky“ ma povrchne držia nad hladinou? Kto sú moji „otcovia“, u ktorých hľadám identitu, hodnotu, či odobrenie? Všetci vieme, že je náročné spoznať pravdu. No dôverujme nášmu Pánovi, ktorý chce premieňať naše životy. Zanechajme všetko, pretože len vtedy môžu byť naše životy premenené. Pán Ježiš povedal učeníkom, že ostanú rybármi; zmenil im iba cieľovú skupinu. Verím, že to isté platí i pre nás dnes. Čo/koho potrebujeme nechať za sebou a rozlúčiť sa s ním, aby sme „premenení“ mohli nasledovať Ježiša? Buďme voči sebe čestní, lebo svet v ktorom žijeme, potrebuje ďalších „rybárov“. (ES 447)  Lýdia Naďová


Nasýť nás ihneď zrána Svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali. Žalm 90,14

A všetok ľud prichádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval. Lukáš 21,38


1.Mojžišova 9,12-17 :: Modlíme sa za: Štrba (Ta)