Zamyslenie na deň 1.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Verš mesiaca: Keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Marek 11,25

2.Timoteovi 2,1-13

Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.   A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.   Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.   Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní (každodenného) života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi.   Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla.   Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode.   Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.   Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia,   pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách.   Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi.   Verná je to reč: ak sme s Ním umreli, s ním budeme aj žiť;   ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás.   13 Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.


Posilňujúca milosť Božia. Všetci máme skúsenosť s tým, že sa cítime unavení, slabí a potrebujeme posilnenie. Týka sa to nielen nášho tela, ale aj nášho ducha. Tak sme stvorení, že nám síl ubúda a potrebujeme ich vždy znova a znova načerpať nové. Telo čerpá pri odpočinku, ale aj pri fyzickej námahe, napr. pri cvičení. Ako máme čerpať duchovne? Posilnenie prichádza z milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Máme spočinúť pri ŇOM, ktorý za naše hriechy zaplatil cenu najvyššiu. Zvesť o nej máme zveriť ďalším ľuďom. Odovzdávajme im ju tak, aby aj oni vyučovali ďalších! Zvestovať iným môže byť niekedy veľmi náročné a ťažké. Možno je to niekedy spojené s protivenstvami, ktoré prichádzajú. Posilňujúca milosť nám však pomáha znášať protivenstvá. Apoštol Pavol bol dobrý bojovník Krista Ježiša. Nemusí to vôbec automaticky znamenať, že sme vždy len „víťaziaci“ bojovníci. V čase písania tohto listu bol apoštol vo väzení, a nie v hocijakom! Bol v okovách, ako nejaký zločinec! Niekedy sa možno aj my tak cítime. Bezmocní, slabí a spútaní okolnosťami, ako nejakí zločinci. Ale Božie Slovo nie je možné zastaviť. Buďme vernými Božími svedkami, posilňujme sa milosťou, ktorá je v Kristovi! Pamätajme na to, že Boh vo Svojej milosti k nám ostáva verný! (ES 351)                   Samuel Linkesch


Pane, nezahub Svoj ľud a Svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil Svojou veľkou mocou.      5.Mojžišova 9,26

Pavol píše: A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.          Filipským 1,6


5.Mojžišova 32,44-47 :: Modlíme sa za: Vranov nad Topľou (Šz)