Zamyslenie na deň 28.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 6,11-21

Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť.   Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.   Pred Bohom, ktorý dáva všetkému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý vyznal pred Pontským Pilátom dobré vyznanie,   prikazujem ti, aby si zachovával toto prikázanie nepoškvrnené, bez úhony, až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista,   ktoré nám v určenom čase ukáže ten blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich.   On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.

Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie,   a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni,   a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.

Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania,   ku ktorému sa niektorí priznali a zblúdili od viery. Milosť s vami. Amen.


Ako bojovať dobrý boj viery? Pavol Timotejovi sumarizuje, čo je v živote dôležité, čoho sa treba pridŕžať a čoho sa vyvarovať. Ukazuje mu cestu, ktorej keď sa bude pridŕžať, prežije zmysluplný život naplnený vernosťou Božiemu Slovu a potrebnou službou druhým ľuďom. Zdôrazňuje mu, aby sa vedome a aktívne vyhýbal hriechu a jeho deštruktívnym dôsledkom na ľudský život a vzájomné vzťahy s druhými ľuďmi a aby sa zo všetkých síl koncentroval na to, čo je sväté, dôležité a dobré, aby si vo svojom srdci zachoval vieru v Pána Ježiša Krista, bojoval dobrý boj viery a dosahoval večný život, ku ktorému bol povolaný. To je dôležité aj pre nás, aby sme vedeli rozlíšiť to, čo je v našom živote podstatné a čo nás iba zdržiava a bráni nám v našom behu viery do láskavej náruče Pánovej vo večnosti. Potom porozumieme tomu, prečo má podľa apoštola kresťanský otrok naďalej pokorne slúžiť aj svojmu veriacemu pánovi, aby meno Božie nebolo vystavené rúhaniu, ako aj preto, že títo páni sú veriaci a milovaní Boží, horliví v dobročinnosti. Potom sa dokážeme uspokojiť s tým, čo môžeme s pomocou Božou mať a nemilovať peniaze namiesto Boha a nenamýšľať si o sebe viac, ako je potrebné a nedúfať v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na užívanie. (ES 486)           Martin Balko


Hospodin riekol Mojžišovi: Rozpovieš všetko, čo ti prikážem.      2.Mojžišova 7,1.2

Teraz, Pane: pomáhaj Svojim služobníkom smelo vyznávať Tvoje slovo. Skutky apoštolov 4,29


1.Korintským 3,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Veľký Grob – Čataj (Ba)